Nyhed

ARKITEKTFORBUNDET indsender bemærkninger til regeringens lovpakke

Regeringens lovpakke, der understøtter kommunalreformen, er for nyligt sendt i offentlig høring. Lovpakken medfører ændringer for arkitekter ansat i amter og kommuner – især inden for planlægningsområdet samt miljø- og naturområdet. Nu har ARKITEKTFORBUNDET via AC indsendt en række bemærkninger til regeringens lovforslag for at gøre vores til at sikre offentligt ansatte arkitekters arbejdsvilkår.

ARKITEKTFORBUNDET er høringsberettiget via Akademikernes Centralorganisation (AC). I høringssvaret fra AC til Miljøministeriet peger ARKITEKTFORBUNDET på tre indsatsområder, der, efter forbundets mening, ikke er taget tilstrækkelig højde for i lovpakken, og som kan have betydning for offentligt ansatte arkitekter:

  • Faglighed og arbejdsvilkår skal sikres ved, at der ansættes flere arkitekter eller andet højtuddannet personale i de nye kommuner og regioner
  • En stærk statslig opgavevaretagelse inden for planlægningsområdet så koordinationen styrkes
  • Helhedsorienteret landsplanlægning inden for natur- og miljøområdet for at undgå sektorisering

Den officielle frist for høringssvaret er den 7. januar 2005. Her vil AC indsende høringssvaret til de relevante ministerier. Med ARKITEKTFORBUNDETs bidrag ønsker vi at sikre, at de nye muligheder reformen giver, bliver omsat til bæredygtige løsninger.