Nyhed

ARKITEKTERNES, DESIGNERNES OG FAGETS FREMTID – OMTALE AF LANDSMØDE 2007

Lørdagens landsmøde tog deltagerne med på en tur til arkitekternes og designernes fremtidige arbejdsmarked og uddannelser. Med fokus på designere og arkitekter, fag og uddannelse blev der talt om bl.a. arkitekturpolitik, forskning, planlægning og udfordringer.

ARKITEKTFORBUNDETs formand, Mette Carstad, bød velkommen og deltagerne fik en gennemgang af de kommende overenskomstforhandlinger i det offentlige og i det private. Derefter kunne deltagerne læne sig tilbage og høre to spændende foredrag af hhv. MF, Ellen Trane Nørby, medlem af Kulturudvalget samt af Lektor og forfatter, Karen Lisa Goldschmidt Salamon fra Danmarks Designskole.

ARKITEKTURPOLITIK, EKSPORT OG STJERNER
MF, Ellen Trane Nørby, præsenterede deltagerne for idéen bag regeringens arkitekturpolitik  – og risede de krav op, som regeringen vil stille til fremtidens arkitekt. `Udfordring´ var, ifølge mf´eren, hovedingrediensen i den opskrift, som skal sikre danske arkitekter en fortsat national og global succes. ”Politikerne og arkitekterne skal udfordre hinanden, vi skal give plads…” lød det fra politikeren, som satte fokus på stjernearkitekterne, talentudvikling og de unge arkitekter, som drivkræfter bag arkitektur- og designudviklingen i Danmark – en udvikling, hvor arkitektur og design også skal være redskaber, der bevidst skal bruges til at markedsføre Danmark overfor udlandet.

 

 

 

ØKONOMI VS. MUSER
Politikeren blev efterfølgende udfordret af Lektor og forfatter, Karen Lisa Goldschmidt Salamon, fra Danmarks Designskole. Hun satte bl.a. spørgsmåltegn ved samfundets og politikernes krav om målbarhed. ”Hvordan kan de målbare og  økonomiske aspekter forenes med `muserne´ på uddannelserne, med ægtheden og det unikke? Det er én af de store udfordringer, som designbranchen står overfor,” lød det kritisk fra Karen Lisa Goldschmidt Salamon.

 

 

WORKSHOPS – DIALOG ML. ERHVERVSLIV OG UDDANNELSE
På eftermiddagens workshops kunne deltagerne vælge sig ind på emnerne `Bygningskunst´, `Design´ eller `Planlægning´. På de enkelte workshops var der inviteret repræsentanter fra erhvervslivet på den ene side og uddannelsesinstitutioner på den anden. Det førte bl.a. til diskussioner om, hvorvidt uddannelserne matcher de krav, som arbejdsgiverne og arbejdsmarkedet stiller til arkitekter, designere og planlæggere.

 

FRA DISKUSSIONER TIL  FACTS
Udover diskussionerne satte Efteruddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus  tal og facts på krav og forventninger. Med reference til en såkaldt `aftagerundersøgelse´ og `kandidatundersøgelse´ www.fremtidens-arkitekt.dk, stod det klart, at arkitekterne endnu halter bagud på de mere generelle kompetencer som fx.: evnen til at formidle med ord, teknik og stuktur. Til gengæld kan man glæde sig over, at det som i dag gør arkitekten til en attraktiv arbejdskraft, lige bort set for det nuværende byggeboom bl.a. er: arkitektens kreative evner, analytiske  og æstetiske sans samt evnen til visualisering.

Du kan læse mere om foredragene af MF, Ellen Trane Nørby og Lektor og forfatter, Karen Lisa Goldschmidt Salamon i de næste to nyheder.