Nyhed

Arbejdspresset truer helbredet

Cirka hver femte kvindelige lønmodtagere føler sig truet på deres psykiske helbred.

Arbejdspreset ødelægger helbredet for flere, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og det er særligt slemt Særligt, hvis man er kvinde eller ansat i det offentlige. 

Næsten en femtedel af de kvindelige lønmodtagere giver udtryk for, at de oplever tidspres eller en for stor arbejdsbyrde i den grad, at det kan være skadeligt for deres psykiske helbred. Hos de mandlige lønmodtagere er det tilsvarende tal 16 pct. Det viser en særundersøgelse i forbindelse med Arbejdskraftundersøgelsen. Kvinder oplever også i større udstrækning end mændene, at de på arbejdspladsen er udsat for vold eller trussel om vold (4 pct.) eller chikane og mobning (2 pct.). Hos de mandlige lønmodtagere er de tilsvarende tal hhv. 2 pct. og 1 pct.

Og det er særligt offentlige ansatte, der skal være på vagt. At være udsat for forhold på arbejdspladsen, der kan være skadelige for det psykiske
helbred, forekommer nemlig oftere i den offentlige sektor end i den private sektor. 33 pct. af de offentlige lønmodtagere giver udtryk for, at dette er tilfældet, mens det kun gælder 16 pct. af de private ansatte.