Råd og jura

Arbejdsgiver misbruger midlertidige ansættelser

Foto: Ulrik Jantzen.

Er du midlertidigt ansat, skal du fastansættes, medmindre der er en lovlig grund til at forlænge ansættelsen fx kollegas sygdom, eller at et projekt uforudset bliver udskudt. Det gælder allerede første gang arbejdsgiver vil forlænge.

Af Tine Trabolt   

Du skal som hovedregel fastansættes. Hvis du bliver ansat i en midlertidig stilling, enten for en bestemt periode eller til et bestemt projekt, kan arbejdsgiver kun forlænge ansættelsen, hvis den er begrundet i objektive forhold. Det fremgår af § 5 i lov om tidsbegrænset ansættelse.  Reglerne om at arbejdsgiver kunne forlænge to gange ”gratis” blev lavet om for mange år siden.

Ansatte, der er beskæftiget med undervisnings- og forskningsvirksomhed ved statslige institutioner, kan forlænges to gange, selv om der ikke er nogen objektiv grund.

Særlig grund ved første forlængelse

Der skal altid være en lovlig grund til at lade være med at fastansætte, og det gælder allerede første gang arbejdsgiver vil forlænge. Der skal være tale om forhold som arbejdsgiver ikke kan planlægge sig ud af, fx at en kollega bliver langtidssygemeldt eller går på barsel, eller at et projekt uforudset trækker ud. Det er ikke nogen lovlig grund, at der er kommet nye opgaver.    

Er der ikke er nogen særlig grund til at forlænge, er du fastansat og skal opsiges med funktionærlovens opsigelsesvarsler.

Sørg for skriftlig dokumentation

Hvis du får tilbudt en lovlig forlængelse, skal du sørge for at få begrundelsen på skrift, så du har dokumentation til A-kassen, hvis du bliver ledig på et senere tidspunkt.

Du skal også være opmærksom på, at arbejdsgiver ikke laver hul i ansættelsen fx at din midlertidig ansættelse stopper ved udgangen af juni, og du først ansættes igen 1. august. I det tilfælde er det ikke en forlængelse, men en ny ansættelse, som dermed ikke er beskyttet af loven.


SPØRG ULLA

Bank i bordet. Du skal ikke bare sige ja til, at arbejdsgiver forlænger din ansættelse. Der skal noget ekstraordinært til, ellers betragtes du som fastansat, og det gælder allerede første gang arbejdsgiver vil forlænge.

Forbundet Arkitekter og Designers brevkassejurist Ulla pixi-forklarer på sin helt egen måde reglerne for at forlænge midlertidige ansættelser.

Se videoen og  følg med i artiklerne om Råd og Jura.