OK-18

Staten angriber den betalte frokostpause

Medarbejderne skal sættes op i arbejdstid uden, at de får mere i løn for det. Det kan blive konsekvensen, hvis Finansministeriet får held til at inddrage den betalte frokostpause på de offentlige arbejdspladser.

Retten til betalt frokostpause, således som den administreres på statens arbejdspladser i dag, er en del af den samlede pakke for statens ansatte, og dermed en integreret del af overenskomstgrundlaget.

Den ret hævder Finansministeriet ensidigt at kunne fjerne uden forhandling, skriver Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) i en pressemeddelelse.

Formand for CFU, Flemming Vinther, der repræsenterer de 180.000 ansatte i staten, mener, at det er dybt kritisabelt.

– Igen skal vi være vidne til besparelser i den offentlige sektor. Denne gang på de statslige arbejdspladser via de ansattes arbejdsvilkår.

– Den danske model sættes ud af spil, når arbejdstiden med et hug – og uden forhandling – kan sættes op med 2,5 timer om ugen, uden at lønnen følger med. Det kan vi selvfølgelig ikke bare stiltiende acceptere, siger Flemming Vinter.

Han er tilfreds med, at Akademikerne har reageret skarpt i forhold til de stillingsopslag, hvor den betalte spisepause optræder på linje med frugtordninger og massage.

– Over den sidste tid har vi oplevet en arbejdsgiver, der ikke skyr nogen midler i forsøget på at snige forringelser af medarbejdernes vilkår ind af bagdøren, siger Flemming Vinter. Han forklarer, at det lægger yderligere pres på medlemmer, der i forvejen løber alt for hurtigt for at få enderne til at mødes og sikre det fælles velfærd.

– At skiftende regeringer vælger at underfinansiere den offentlige sektor er slemt nok, men at forestille sig, at økonomien skal bringes i balance ved at forringe vores medlemmers vilkår, det står vi simpelthen ikke model til. Nok er nok, pointerer Flemming Vinter.

Meldingen fra Finansministeriet om den betalte frokostpause kommer kort tid inden, der skal forhandles overenskomst for netop de statsligt ansatte.

CFU og Finansministeriet udveksler krav den 15. december 2017.


Den statslige arbejdsgiver, Moderniseringsstyrelsen, åbner for at afskaffe de statsansattes betalte frokostpause uden forhandling eller lønforhøjelse. De ansatte ser det som en krigserklæring forud for forhandlingerne om nye overenskomster for 180.000 ansatte, skriver Politiken.

»… Det er helt uacceptabelt, at Moderniseringsstyrelsen prøver at snige sådan en arbejdstidsforhøjelse ind ad bagvejen. Regulær og fair forhandling betyder, kravet skal fremsættes ved forhandlingsbordet«, siger Lars Qvistgaard

Akademikerne har noteret sig, at statslige arbejdspladser i stigende omfang skriver i deres stillingsannoncer, at den betalte frokostpause er et personalegode.

»Frokosten er sikret i overenskomsten, og det er helt utilstedeligt at kalde det et personalegode, som kan afskaffes«, siger Lars Qvistgaard til Politiken. Læs artikel politiken


 

 

anc


Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte. Parterne i samarbejdet er Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab SKAF samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO).