OK-18

Uddannelse betyder ingenting for konflikt

Er du medlem af FAOD og udtaget til konflikten, er du som landskabsarkitekt eller ingeniør også omfattet.

Medlemmer af Forbundet Arkitekter og Designere, som er ansat efter en akademikeroverenskomst, er omfattet af konflikt uanset om de har en anden akademisk uddannelse fx landskabsarkitekt eller ingeniør.  

Der er indgået aftaler med arbejdsgiverne på både det statslige, kommunale og regionale område om, at alle ansatte, der er omfattet af de offentlige akademikeroverenskomster, og som er medlem af en akademikerorganisation, er omfattet af parternes konflikt.    

Det har været uklart om medlemmer af FAOD med en anden akademisk uddannelse end arkitekt (Cand.Arch) og designere (Cand.Des) er omfattet af konflikten.

Får styr på om du er omfattet  

Det er kun medlemmer omfattet af en akademikeroverenskomst, der er omfattet af konflikt. Er du ansat efter en anden overenskomst fx med 3F eller lærerne, er du ikke omfattet af konflikten, selv om du er medlem af FAOD.

Det er vigtigt, at du ved om du er omfattet af konflikt eller ej. Hold øje med din E-boks for besked fra din arbejdsgiver. Er du i tvivl om du er omfattet af strejke eller lockout skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller HR/personaleafdeling. Kontakt FAOD, hvis du ikke kan få svar på arbejdspladsen.