Nyt fra branchen

Ny genbrugsplads for Forsyning Helsingør

Illustration: Friis Andersen Arkitekter.

NCC er valgt som totalentreprenør på en ny genbrugsplads i Helsingør af Friis Andersen Arkitekter.

Borgerne i Helsingør skal have en genbrugsplads tættere på byen. Den kommer til at ligge på Energivej lige ved Prøvestenen og Teknisk Museum tre kilometer fra byens gågader. Genbrugspladsen bliver et supplement til Skibstrup Affaldscenter i Ålsgårde, der ligger næsten tre gange så langt væk. Forsyning Helsingør har i forvejen aktiviteter på Energivej og lægger nu den nye genbrugsplads i forbindelse med dem, skriver NCC i en pressemeddelelse.

Genbrugspladsen på Energivej er en opgave, hvor NCC og deres samarbejdspartner på opgaven, Friis Andersen Arkitekter, får mulighed for at bringe deres spidskompetencer i spil og levere en løsning af høj kvalitet, og hvor NCC’s egenproduktion vil spille en betydelig rolle i udførelsen.

For NCC er bæredygtighed og omtanke for miljøet vigtige parametre i hverdagen, og derfor passer det perfekt for os at være med til at skabe en ny genbrugsplads i Helsingør. Vi har med projektet bestræbt os på at understøtte de langsigtede strategier, kommunen har formuleret på bæredygtighedsområdet, siger Flemming Carlsen, direktør i NCC Civil Engineering.

Illustration: Friis Andersen Arkitekter.

 
Fremtidens bæredygtige genbrugsplads
Genbrugspladsen omfatter et areal på ca. 11.300 kvm og har et samlet bygningsareal på ca. 530 kvm. Bygningerne på grunden omfatter mandskabsbygning, bygning for direkte genbrug, bygning for farligt affald, elektronikaffald og et disponibelt rum.

Med valget af NCC som totalentreprenør på opgaven får vi en løsning, hvor forholdet mellem kvalitet og pris er fornuftigt, og hvor hensyn til cirkulær økonomi er indtænkt i projektet. Samtidig giver løsningsforslaget mulighed for en genbrugsplads, der er ”state of the art” inden for genanvendelse af ressourcer, direkte genbrug og brugervenlighed, siger Jens Bertram, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.

Illustration: Friis Andersen Arkitekter.

 

Projektet påbegyndes i september 2020 og afsluttes til juni 2022.

 

Illustration: Friis Andersen Arkitekter.