Nyt fra branchen

Ny Aarhus-bydel skal rykke normer for bæredygtighed

De første boliger i Nye. Foto: Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær.

En ny by nord for Aarhus med cirka 10.000 boliger skal udfordre de eksisterende normer for bæredygtigt byggeri.

På en bar mark nord for Aarhus vokser en ny bæredygtig by langsomt frem. Byen ”Nye” udbygges som en del af Aarhus Kommunes samlede strategi for byvækst og skal på længere sigt indeholde flere boliger, en dagligvarebutik samt en daginstitution og huse op mod 20.000 indbyggere, skriver Eurotag Danmark i en pressemeddelelse.

 

De første boliger i Nye set oppefra.
Foto: JCN Bolig.

Arkitektfirmaet Hune & Elkjær har været med til at tegne projektet i samarbejde med Loop Architects.

Fællesskaber skal blomstre
Ifølge Tækker Group, som står bag udviklingen af Nye, opstår byen på baggrund af et stærkt ønske om at leve og tænke på en anderledes og mere bæredygtig måde, herunder udfordre de eksisterende normer for bæredygtigt byggeri såvel som den eksisterende teknologi på området. Naturens rytme og vandets tilstedeværelse skal kunne mærkes overalt i byen, der er baseret på en række dogmer omkring miljømæssig, energimæssig, social og arkitektonisk bæredygtighed.

 

Foto: Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær.

Samtidig præges projektet af et ønske om at kombinere det bedste fra den tætte by og parcelhuskvarteret, så man får ”byen i forhaven og naturen i baghaven”. De kommende beboere kan derfor se frem til bytorv med dagligvarehandel, delebilsordning, fælles værksted, byttebørs, forsamlingslokale og legeplads.

– Ambitionen er at etablere en boform, hvor folk mødes og fællesskaber kan blomstre, fortæller Niels Christian Nielsen, der er kreativ direktør og partner i arkitektfirmaet Hune & Elkjær.

– Vi har forsøgt at skabe en anderledes bystruktur, der tager mest muligt hensyn til naboerne, det omgivende landskab og naturen. Parametre som materialevalg og energiforbrug betyder meget, men det er først og fremmest byen som helhed, der skal være bæredygtig. Derfor er social bæredygtighed ikke mindst vigtig i denne sammenhæng.

Grønne energikilder og materialer
Filosofien bag Nye er med andre ord, at det skal være en by, der tager hensyn til miljøet, og de bæredygtige principper fornægter sig heller ikke i valget af materialer. Her spiller parametre som indeklima og genanvendelse en stor rolle, ligesom brugen af alternative energikilder er i fokus. For eksempel bliver byen det første sted i Danmark, hvor alt afstrømmende overfladevand fra tage, veje og det omgivende grønne område betragtes som en ressource og bliver renset på et renseværk, inden det via et separat ledningsnet igen ledes ud til brug i toilet- og tøjskyl i områdets boliger.

 

Foto: Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær.

Under første etape har man ligeledes valgt at dække tagene på tre af de opførte længehuse med bæredygtig tagpap. Udover at tagpappen består af en speciel blanding af glasfibervæv og polyesterfilt, som sikrer tagmembranens holdbarhed og brandmodstand, beskytter membranen mod UV-stråling og har en levetid på mere end 40 år.

Vi har fået til opgave at bygge de første 50 boliger. 21 boliger står allerede færdige, og 29 er stadig ved at blive opført. Vi opfører længe- og dobbelthuse i størrelsen 137 – 141 kvm. Hele byen bliver dog en blanding af boliger i et og to plan som længehuse, rækkehuse og villahuse i varierende størrelse fra cirka 92 kvm til cirka 146 kvm, der fletter sig sammen i små fællesskaber, forklarer Andreas Meyer, der er projektleder hos JCN Bolig, som er hovedentreprenør på den første del af første etape af projektet.

Der er allerede flyttet beboere ind i 12 af boligerne, mens det samlede byprojekt forventes at løbe over de næste 10 år.

Foto: Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær.