Nyt fra branchen

Nu påbegyndes Oplevelsescenter Skamlingsbanken

Illustration: CEBRA.

Første spadestik til nyt oplevelsescenter tegnet af CEBRA.

Nu er første spadestik taget til Oplevelsescenter Skamlingsbanken, der er tegnet af CEBRA. Et oplevelsescenter der via sin arkitektur og sin placering i landskabet bliver startskuddet for ny viden om det helt særlige og historiske sted: Skamlingsbanken. Med udstillinger og events vil oplevelsescentret aktualisere historien og skabe ny debat om det danske demokrati. Et revitaliseret samlingssted for dialog og diskussion, skriver CEBRA i en pressemeddelelse.

 
Historiens vingesus 
Skamlingsbanken er på mange måder overvældende. På dette sted forenes unikt istidslandskab med vigtige begivenheder for Danmarkshistorien. Det var her man helt tilbage i 1843 så stedets potentiale og vigtighed for den danske identitet og retten til at tale sit danske modersmål ved lovgivende forsamlinger. Her opførte man Mindestøtten i 1863, der hyldede den danske sags forkæmpere, her afholdte man sprogfester, og det var også på Skamlingsbanken, at befrielsen i 1945 blev fejret af op imod 100.000 mennesker, og hvor man siden opførte et mindesmærke for de falde fra regionen. Således har Skamlingsbanken en række vigtige historier at fortælle. Historier som det kommende oplevelsescenter formidler og aktualiserer. Det er her vores fælles fremtid skal sættes til debat via udstillinger og fælles mødesteder indenfor og ude i landskabet. Med første spadestik graves historien frem, demokratiet sikres endnu mere fokus og tilføres ny næring.

 

Lille bygning med en kæmpestor betydning 

Illustration: CEBRA.

Det nye oplevelsescenter skal fungere som en arkitektonisk portal til stedets historie og til det bølgende istidslandskab med udsigt over Lillebælt. Samtidig integreres arkitekturen nænsomt i det unikke landskab som en blid bakke, der udgør en arkitektonisk tolkning af stedets landskabelige karakter. Her kan de besøgende finde vej videre ud i landskabet eller de kan søge ind i de formidlende udstillinger, caféen eller undervisningen inde i oplevelsescentret. Samtidig åbner arkitekturen sig mod udsigten via store vinduespartier. Denne udsigt bliver centrum for det kommende oplevelsescenter, dets højdepunkt og dets primære designparameter. 

 

Arkitektur med udsyn
Det kommende oplevelsescenter vil udgøre et af højdepunkterne på det slyngede stisystem, der leder gæsterne igennem stedets unikke istidslandskab og forbi de mange historiske mindesmærker, som gennem historien er opført på Skamlingsbanken. Således bliver oplevelsescentret en kulminationen af den besøgendes tur i området. Et oplevelsescenter der bevidst placerer sig i landskabet, så det sikrer en eksklusiv og unik udsigt og samtidig markerer sig som noget særligt. 

 

Illustration: CEBRA.

Også interiøret hvor rummets udformning bliver karakteriseret ved tagformens krumning indrammer udsigten. Blikket vil blive ledt mod horisonten og lyset udefra, når interiøret udføres i en mørk og sanselig materialitet på gulv, vægge og loft. Som et camera obscura, hvor udstillingsrummet udgør den mørke kasse, der åbner sit øje mod omverdenen.

De kommende år skal der investeres store beløb i at udvikle og fremtidssikre Skamlingsbanken som national attraktion. Blandt andet har A.P. Møller Fonden skænket 40 millioner kroner til det ambitiøse projekt, som gennemføres i samarbejde mellem Skamlingsbankeselskabet, Fonden til Bevarelse af Klokkestablen og Kolding Kommune. 
Oplevelsescentret har forventet åbning for gæster i efteråret 2020.

 


Fakta

Adresse: Sjølund, Kolding
Bygherre: Kolding Kommune, Skamlingsbankeselskabet, Fonden til bevarelse af Klokkestabelen
Omfang: 500 kvm oplevelsescenter
År: 2019-2020
Arkitekt: CEBRA
Landskab: Opland
Udstillingskoncept: YOKE
Ingeniør: Dansk Energi Management & Esbensen, Drias Rådgivende Ingeniører