Moms

NÅR DU SKAL MOMSREGISTRERES

Hvis du forventer, at din virksomhed vil sælge momspligtige ydelser for mere end 50.000 kroner om året, skal den momsregistreres. Registrering sker hos Skat.

Der skal opkræves moms hver gang, du sælger en momspligtig ydelse. Du kan til gengæld trække moms fra på de varer, maskiner, inventar og andet, du køber og bruger i din virksomhed.

Du skal være opmærksom på, at du skal aflægge momsregnskab til SKAT, hvor du opgør både din indgående og udgående moms.

Læs mere om, hvorvidt din virksomhed skal momsregistreres?

Sidst redigeret: 6. februar 2018