Nyt fra branchen

Mere grønt og flere mødesteder på Aarhus Ø

Illustration: Arkitektfirmaet SLETH.

Det aarhusianske arkitektfirma SLETH står bag udformningen af det kommende grønne strøg på Aarhus Ø.

Aarhus Ø træder for alvor i karakter som en attraktiv bydel med masser af byliv, når første del af Ø-Linjen – et grønt strøg og et aktivt byrum med et utal af rekreative muligheder står klar. Det sker efter et stort ønske fra mange aarhusianere, skriver Aarhus Kommune på hjemmesiden.

Ø-Linjen vil allerede fra sommeren 2019 bidrage til et mangfoldigt og engagerende by-liv i den nye bydel. Ø-Linjen udgør samtidig en central del af Aarhus Kommunes mål om løbende at udvikle grønne byrum gennem dialog og samskabelse.

Idéen om et grønt byrum på Aarhus Ø er blevet til i samarbejde med flere end 800 aarhusianere, som har bidraget til udviklingsplanen for Indre Aarhus Ø. Særligt er ønsket om mere grønt på Aarhus Ø blev gentaget.

Det er det aarhusianske arkitektfirma SLETH, som står bag udformningen af det grønne strøg på Aarhus Ø. Partner Søren Leth ser Ø-Linjen som en direkte forlængelse af Aarhus Ø-beboernes dagligstuer:

– Ø-Linjen er en enestående mulighed for at skabe fantastiske uderum til de mange lejligheder, der bygges på Aarhus Ø. Med Ø-Linjen, bliver der skabt dels en park for beboerne på Aarhus Ø men i lige så høj en stærk rekreativ rygrad, der vil være til gavn for hele byen, siger Søren Leth, partner, arkitektfirma SLETH.

Over fire øer
Ø-Linjen vil i sin fuldt udbyggede form strække sig over de fire yderste øer på Aarhus Ø. Projektet realiseres etapevis, og første strækning er på Ø2 foran Isbjerget og på Ø3 ved Havneholmen.

– Med realiseringen af Ø-Linjen indfrier vi aarhusianernes ønske om mere grønt på Aarhus Ø. Uanset om du er til afslapning, fysisk udfoldelse, leg eller fordybelse, så vil Ø-Linjen i fremtiden være et oplagt mødested. Sammen med beboere og investorer på Aarhus Ø skaber vi et byrum, som kan rumme og understøtte det fællesskab, som er i sin spæde start mellem bydelens mange nuværende og kommende beboere, siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Det er selskabet Lighthouse United, som i dialog med de omkringliggende grundejere har stået i spidsen for processen omkring udformning og funktioner i Ø-linjen.

Den forventede start af Ø-Linjen på Ø2 og Ø3 er ultimo 2018. Denne del af projektet forventes færdig i maj 2019.