Medlemsportræt

SELVSTÆNDIGHED, SPØRGELYST OG SAMARBEJDE

SKALA Arkitekter i Horsens har en ung medarbejderstab og et fladt hierarki. Firmaet vil gerne tiltrække arkitekter, der tager initiativ og tør stille spørgsmål

 

SKALA Arkitekter i Horsens beskæftiger ca. 25 medarbejdere, herunder arkitekter, bygningskonstruktører, byggeøkonomer og administrativt personale.

– Vi planlægger at vokse med ca. 10-15 medarbejdere over de kommende år, primært på vores nyetablerede CPH kontor, siger direktør Kurt Ankjær.

Hos SKALA Arkitekter bliver der overladt et stort ansvar til den enkelte medarbejder, fortæller arkitekt Trine Vermund Andersen.
– Det er op til den enkelte selv at sørge for udvikling af sine egne kompetencer. Medarbejderne er med til at træffe mange beslutninger. Hvis man får en god ide her, er der ikke langt til handling.
Trine Vermund Andersen tilføjer, at den arbejdsform er god for visse typer personligheder.
– Typisk tiltrækker vi arkitekter, som er meget selvstændige og initiativrige. Det et folk, som er nysgerrige og som tør stille spørgsmål og søge svar hos kollegaer. Hvis man har brug for altid at vide, hvad morgendagen bringer, skal man måske søge til en anden type tegnestue, siger Trine Vermund Andersen.
– Vi har naturligvis en fast procedure for, hvordan vi tager hånd om nye medarbejdere. Vi har ikke en mentorordning, men derimod et team af medarbejdere der vil stå for den tætte kontakt.
Trine Vermund Andersen forklarer, at medarbejderstaben hos SKALA Arkitekter er ung:
– Jeg er selv en af de ældre, og jeg er ikke 40 endnu. Jeg tror, det er medvirkende til at hierarkiet er så fladt her. Medarbejderne har gode muligheder for selv at køre projekter og få kredit for dem.
Tonen er også uformel, tilføjer Trine Vermund.
– Vi taler pænt til hinanden, men der er ikke en masse formaliteter, vi skal leve op til.
 
 

Mega-skole med daginstitution i Chengdu, Kina
 
Projektet udmærker sig ved sin størrelse og et spændende tværfagligt teamsamarbejde med andre arkitektkollegaer.
Opgaven omfatter en ny skole skabt efter danske principper. Byggeriet er på ca. 19.000 kvm samt en daginstitution på 5000 kvm.
De ansatte på den danske skole i Chengdu skal lære om dansk pædagogik og om, hvordan man underviser i Danmark. Under projektudviklingen har der været afholdt flere studiebesøg i Chengdu, og vi har netop opnået godkendelse af projektet.
 

Skole+

Realdania-kampagnen Skole+ er sat i søen for at vise, hvordan landets folkeskoler kan optimere de eksisterende fysiske rammer, så skolerne får bedre faciliteter til idræt og bevægelse. Det skal give flere børn og voksne lyst til at være aktive i både skoletid og fritid.
 
Ved at deltage i Skole+ har vi fået mulighed for at komme med vores bud på, hvordan vi kan gøre op med en samfundsmæssig udfordring, nemlig at vi bevæger os for lidt. Vores projekt retter sig mod Haarby Skole. Her stiller vi skarpt på at skabe et udfordrende miljø for skole-, fritids- og foreningsliv, via fysiske aktiviteter op oplevelser. Vi skal nu videreudvikle disse tanker i de nærliggende haller i Haarby. På den måde får vi mulighed for at skabe en samlet løsning. Det giver stor tilfredsstillelse som arkitekt.
 
Masterplan for Tobaksbyen I Gladsaxe
 
Her smelter bolig, byliv og arbejdsliv sammen og tilfører Gladsaxe en aktiv bydel tæt på Storkøbenhavn. Den gamle tobaksfabrik skal forvandles til en grøn bydel. Området er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv under forandring og boligbyggeri. Det strækker sig over ca. 75.000 kvm.
 
Bevaringsværdige bygninger skal omdannes og øvrig bygningsmasse nedrives for at skabe plads til ca. 300 familieboliger. Mod Ringvejen etableres hotel, detailforretninger, supermarked og parkeringshus.
 
Masterplan for Tobaksbyen I Gladsaxe
 
Møllebækken
 
 
 
Møllebækken er et døgninstitutions-tilbud med 43 pladser rettet mod børn og unge med massive adfærdsproblemer. Oversætter man til fagsprog hedder det “børn og unge med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne”.
Når vi arbejder med at skabe boliger til borgere med særlige behov, er det yderst vigtigt, at vi kommer i dialog med såvel kommende beboere og medarbejdere som evt. pårørende, for kun sammen med dem kan vi skabe de mest optimale rammer. Derfor lægger vi stor vægt på brugerinddragelsen i samtlige af vores projekter.
 
Jels søbad. Projektet er udviklet med støtte fra Real Dania og Lokale og Anlægsfondne.
 
Der har været stor lokal opbakning og involvering både i forhold til at rejse en stor del af det samlede byggebudget og i forhold til at være medbestemmende i processen med hensyn til søbadets udformning og funktioner.
Det nye Jels Søbad er et godt dansk eksempel på et moderne søbad af høj arkitektonisk kvalitet. Søbadet fungerer i dag som et kultur-, forenings-, aktivitets- og samlingssted placeret midt ude i naturen til glæde for både lokale indbyggere og områdets turister.
 
 
Af Morten Bonde
Foto og grafik: SKALA Arkitekter