Medlemsportræt

DET HELE BEGYNDTE MED ET LUFTSKIB

Efter tre år på Vestas etablerede Rune Kirt og Mads Thomsen eget firma og har fået kontakt med store spillere på energiområdet. Sammen har de to udviklet et forretningskoncept, der er nytænkende.

Af Per Rehfeldt

Rune Kirt og Mads Thomsens afgangsprojektet fra Arkitektskolen Aarhus tilbage i 2008 vakte stor opsigt og gav dem adgangsbillet til Vestas’ udviklingsafdeling.

For Rune Kirt og Mads Thomsen blev afgangsprojektet i 2008 fra Arkitektskolen Aarhus også – ad en lille, men givtig omvej – afsæt til egen virksomhed. Afgangsprojektet var et luftskib, der skulle kunne transportere vindmøller fra fabrik til monteringssted.
Afgangsprojektet, KNARR Cargo Airship, vakte stor opsigt. Ikke kun i Danmark, men flere steder på kloden via adskillige designpriser. Blandt andet den internationale anerkendte CORE77 Design Award.
Afgangsprojektet blev den direkte adgangsbillet til Vestas’ udviklingsenhed i 2008, og her kom de to nyudannede arkitekter til at samarbejdede med en række personer med stor erfaring og høj specialiseret indsigt og viden.
Tidens ugunst betød imidlertid, at de efter næsten tre år blev afskediget.

– Det var massefyringer. Jeg tror, vi var omkring 3.000, der blev fyret samme dag. Men de var vildt søde, og der var jo ikke noget de kunne gøre. På vej hjem I toget tænkte vi: Fuck det! Vi starter vores eget firma, siger Mads Thomsen.

– Faktisk klappede vores chefer os på skulderen ved afskeden og opfordrede os til at starte op selv og sagde: I har ’drive’et’ i jer – gør det nu.

De startede så eget firma i 2011, KIRT THOMSEN, og da de på en måde allerede havde fungeret som ”intrepreneurer”, et firma i firmaet, i Vestas, var vejen egen virksomhed lettere, end hvis de skulle have været startet fra blankt papir.

Det gode ved ansættelsen, og derefter fyringsrunden, i Vestas er, at de ikke kun fik oparbejdet en metode til at arbejde sammen om forenkling og visuel formidling af komplekse processer. De fik også et stort og internationalt netværk, der efter fyringsrunden er spredt rundt omkring i omkring i innovative virksomheder indenfor grønne energiteknologier.

 
Rune Kirt og Mads Thomsen har været makkerpar siden arkitektskolen. I dag har de en designvirksomhed, der arbejder i et felt, hvor ikke mange andre praktiserer.
 
– En stor del af udviklingsafdelingen i Vestas der røg ved massefyringen. Mange af de virkeligt dygtige mennesker vi kendte kom over i andre super interessante stillinger både i Danmark og i udlandet.

En af personerne i dette netværk har ført til en opgave for det store franske atomkraftselskab, AREVA, der nu også invester i vedvarende energi til udvikling via partnerskaber. Den tyske division, AREVA Wind, har Rune Kirt og Mads Thomsen så udviklet en 8MW-havvindmølle, hvor serieproduktion er planlagt til opstart i 2018.

 
3D print af koncept design i skala 1:100 til AREVA for internt brug.​
Foto: KIRT THOMSEN  

Gør det komplekse forståeligt 
Lidt overordnet kan man sige, at Rune Kirt og Mads Thomsen arbejder med at forenkle og billiggøre udviklingsprojekter og visualisere dem, så personer uden teknisk indsigt kan forstå indholdet eller processen og dermed kan tage beslutninger på et kvalificeret grundlag.
Mange gange er det nemlig firmaets beslutningstagere eller eksterne investorer, der skal tage stilling til et projekt, som ofte er meget stort og meget finansieringstungt. Og ofte skal de tage beslutning midt i en proces, hvor produktet eller processen kun lige er født og flere års udviklingsarbejde ligger forude.

Rune Kirt og Mads Thomsens arbejde kræver derfor indsigt og kommunikation med mange andre faggrupper. Ofte fagpersoner med specialiseret teknisk indsigt.

Gøre komplekse ting forståelige
Måderne til at gøre tingene forståelige på sker ofte med tegnede forløb af en proces, animationer og 3D-print.

Udbyttet for kunden er et forståeligt og kvalificeret beslutningsgrundlag, en forenkling af det videre arbejde og ikke sjældent en økonomisk gevinst som følge af et hurtigere og optimeret procesforløb.
– De steder, hvor vi kan komme helt tidligt ind i udviklingsarbejdet, kan der være ganske store summer at spare for firmaet. At lade os komme ind i maskinrummet hos virksomhederne, hvor der arbejdes med fortrolig udvikling, er naturligvis et tillidsspørgsmål. Og det er her vores netværk har vist sin styrke. Gennem en tidligere kollega, som kom til AREVA, er det lykkedes at komme tidligt ind i udviklingsarbejdet. Det var vist sig, at omkostningen for vores indsats er sparet ind mange gange, siger Rune Kirt.

– Udviklingen af en ny havvindmølle tager omkring fem år fra de første ideer til møllen er i serieproduktion.  Det lyder vildt, men man skal tænke på at op imod tre år er ren test og certificering, og at en vindmølle er et komplekst produkt. Alene maskinhuset kan bestå af op til 3.000 delkomponenter, hvor fx en bilmotor kun har omkring 500, siger Rune Kirt.

– Vi har været inde over udviklingsprocessen det første halve år. Det vil sige i konceptfasen. Udfordringen med vindmøller, specielt havvindmøller, er, at fem års udvikling er omkostnings- og ressourcetungt. Derfor er det essentielt at få udviklet det rigtige og mest konkurrencedygtige produkt til markedet. Her har AREVA valgt en udviklingsstrategi om at trække spidskompetencer ind i løbet af processen. Vores rolle er at skabe overblik ved at indtænke alle ”design drivers”, og gøre det abstrakte konkret gennem blandt andet kommunikationsværktøjer og designstrategisk tankegang i den meget tidlige fase. I den fase kan forkerte beslutninger kan nemlig få fatale konsekvenser senere, når produktet modnes.

– Med denne udviklingsressource-minimering i baghovedet indgik AREVA i sommeren 2014 et joint-venture med en af de tungere drenge på vindmøllemarkedet, nemlig spanske GEMESA.

– Den projektansvarlige fra AREVA har fortalt, at vores indsats for to år siden med at få indtænkt alle ”design drivers” og gjort det konkret gennem visuel kommunikation tidligt i deres fem-årige projekt, har spillet en central rolle i at få overbevidst GEMESA om at indgå samarbejdet. Ligeledes har vores indsats med at indtænke hele produktets værdikæde tidligt i udviklingen samt en præsentationen af en visuel kommunikationspakke været en central brik og har resulteret i, at deres mølle er udvalgt til to meget store, franske havparker på samlet 1GW. Det svarer til ca. 1.250.000 hustandes årlige forbrug og med et total investeringsbeløb på fire milliarder Euro.

Supplerer hinanden godt
Rune Kirt og Mads Thomsens fælles udgangspunkt er, at de begge er industrielle designere med arkitektbaggrund og derfor tænker holistisk, konstruktivt kritisk og forstår teknisk komplekse produktopbygninger. Men samtidig er de også forskellige i deres tilgang til løsninger.

– Og det er netop her vores gode og udbytterige samarbejde er opstået og er fortsat, siger Rune Kirt.

– Vi er meget forskellige, og alligevel meget ens, hvilket gør, at der i vores ping-pong-samarbejde opstår helt nye løsninger, som vi på ingen måde var kommet frem til hver især. Derfor er vi begge også altid inde over koncept- og ideudviklingen i vores projekters første stadier. Så dette mindset – i at frembringe nye koncepter inden for teknisk komplekse produkter og tænke ud-af-boksen med stor inspiration fra sci-fi verdenen – er altså et centralt fælles værdisæt, for at kunne få vores øvrige meget forskelligartede interesseområder til at fungere i et samarbejde.

Hver sin rolle
I det daglige er det primært Rune Kirt, der tager sig af det, man kunne kalde det organisatoriske, hvor Mads Thomsen er specialisten i 3d-visualisering og sørger for at holde sig opdateret på visualiseringsværktøjer både indenfor 3D og 2D, digital og analogt og print. Mads Thomsen er således virksomhedens inspirator ved hele tiden at være på forkant med de nyeste tendenser. Han har desuden et øje på den visuelle fremtoning, og fungerer samtidig som en slags art director i mange projekter.

Når et projekt går i gang er det ofte Rune Kirt, der tager kontakten og får et møde op at stå, hvorefter de begge er med til mødet for at høre om kundens behov og brainstormer – enten på mødet eller hjemme på kontoret. Her er begges ideer og input værdifulde, fordi de tænker forskelligt.
– Dernæst vil vi typisk strukturere og sammensætte en projektbeskrivelse, tidsplan og team. Og den del er det ofte mig, der står for, siger Rune Kirt.

– Når så projektforslaget er accepteret, og det reelle projekt er startet, fungerer jeg mere som projektleder/-koordinator og er involveret i projektets første fase med konceptudvikling og modning og kommer med input løbende. Nogle gange er jeg også med til at producere materialerne undervejs. Mads er typisk involveret gennem hele projektet, og har dermed mere rollen som tegnende og designende. Når vi har andre folk inde over, fungerer Mads ligeledes som art director, siger Rune Kirt.

 

Mads Thomsen er specialisten i 3d-visualisering og sørger for at holde sig opdateret på visualiseringsværktøjer både indenfor 3D og 2D, digital og analogt og print.

 
– Rune er vildt god til at spotte de svage punkter, der kan være – rent forståelsesmæssigt. Og så er han i stand til at højne niveauet betydeligt ved at justere på nogle små detaljer, som kan være afgørende på langt sigt, supplerer Mads Thomsen.

De to arkitekter trækker også freelancere og samarbejdspartnere ind i det omfang, projektets fordrer det. Fx har de samarbejde med grafiske designere, illustratorer og animatorer.

– Vi ligger jo lidt i krydsfeltet mellem industrielt design og grafisk design, og for at hæve niveauet samt at frigøre vores egne ressourcer til fx salg, trækker vi på spidskompetencer inden for de forskellige designfagligheder. På en måde kan man sammenligne vores måde at tænke nye projekter med måden, nye film projekter foregår, hvor man sammensætter det mest passende hold til at løse opgaven bedst og opnå det bedst mulige slutresultat, siger Rune Kirt.
 
Et særligt koncept
Der er ikke mange firmaer, som arbejder på samme marked og tilbyder de samme pakker. som Rune Kirt og Mads Thomsens. De træder nye gangstier i det høje græs.

Er der nogen, der tænker ligesom jer?
– Nej, siger Rune Kirt.
 
– Vi har i al fald ikke kunnet få øje på nogen direkte konkurrenter indtil nu. Vi ser det også ved, at vi er nødt til at overbevise kunderne om behovet og fordelen ved at inddrage design, slutter Rune Kirt.
 

 

Af de større projekter kan nævnes:
• DONG Energy, Wind Power R&D – udvikling af håndteringsprocesser for nye havvindmøllefundamenter og visuel kommunikation af udviklingsprojekter til strategi godkendelse.
• København Kommune – konceptudvikling af interaktivt udstillingsdesign KBH klimaplan 2025.
• Vestas – udvikling af håndteringsprocesser (transport, installation, service) af ny landvindmølle V112 og ny havvindmølle V164 samt  udtænkning af fremtidskoncepter til hvordan man ”høster’ vindenergi” på nye måder i fremtiden.
• AREVA Wind – konceptudvikling af ny 8MW havvindmølle, som lige er blevet lanceret i efteråret og sættes i produktion om et par år.
• SEAS-NVE – scenarieudtænkning af smartgrid i 2014-2020-2030.
 
Støttede partnerprojekter via Energistyrelsen/EUDP:
• PV Grid – fremme af solar energi integreret i erhvervsbyggeri (med seks partnerfirmaer)
• LEX – minimering af vindmøllevingeskader (med 18 partnerfirmaer og universiteter)
• BASE – billigere og bedre æstetiske solpaneler interegreret i etagebyggeri (med otte partner firmaer)
 
Små- og mellemstore virksomheder:
• Gaia Solar – scenarieudvikling for solcellesystem.
• Bladena – visuel kommunikation.
• Weptos – investor visualisering (3D animation, renderinger, infografik, etc).