Nyhed

Mangel på arkitekter vækker bekymring

Arkitektmanglen begynder at melde sig, og samtidig skærer regeringen i optaget af arkitektstuderende og gør det vanskeligere for den kreative eksport. Rektor for arkitektskole er uforstående, og tegnestuerne bekymrede

Af Bo Billeskov Grünberger

Færre arkitekter uddannes

Der begynder at være mangel på arkitekter, og flere tegnestuer melder allerede om, at de har svært ved at få fat i nok arbejdskraft. Samtidig har regeringen skåret i optaget på arkitektskolerne og fremsat et lovforslag, der gør det vanskeligt for arkitekter at arbejde i udlandet. Rektor for Arkitektskolen Aarhus forstår slet ikke sammenhængen og mener, at regeringen gør det sværere at opnå dens eget mål om at øge eksporten af de kreative fag.

– Jeg er meget uforstående overfor regeringens tiltag, og jeg synes, det kommer meget på tværs af hele tanken om, at vi skal eksportere endnu mere. Vækstteamet er lige kommet med nogen anbefalinger og tro på, at vi vil forøge vores eksport af de kreative erhverv ret voldsomt. Så hvis man så får nogle store snubletråde, som forslaget er udtryk for, så bliver det svært. Folk bliver usikre på, hvad fremtiden bringer, og man stiller barrierer op, som er helt unødvendige, siger Torben Nielsen, rektor for Arkitektskolen Aarhus.

I tiden omkring finanskrisen var mange arkitekter arbejdsløse, men i dag, hvor byggeriet går forrygende, er ledigheden for arkitekter på 4-5%, og mens byggebranchen efterspørger flere arkitekter, bliver der nu uddannet færre, fordi der er lagt begrænsning på optaget hos landets to arkitektskoler. En analyse fra Damvad Analytics fra 2015 forudsagde, at der frem mod 2030 vil opstå mangel på arkitekter blandt andet fordi, der vil være mange, der går på pension. Torben Nielsen peger på, at begrænsningen vil føre til, at man begynder at ansætte folk fra andre uddannelser, og at det vil være med til at forringe kvaliteten og dermed Danmarks renommé i udlandet.

 

Torben Nielsen er rektor på Arkitektskolen Aarhus

– Jeg tror, at når manglen på arkitekter kommer, så begynder man at tage fra nogen andre steder, nogle paralleluddannelser, eller man tager udenlandsk arbejdskraft ind. Det i sig selv er ikke dårligt, men problemet er, at den kulturbårne arkitektur, som dansk arkitektur er et udtryk for, den begynder at smuldre og betyde mindre og mindre. Og det er faktisk det, vi eksporterer og sælger, og det er det, der er anerkendt i hele verden, og det udgår fra vores to arkitektskoler, siger han.

Bekymring hos tegnestuerne

Hos tegnestuerne er man også bekymret for, at der kan komme mangel på arkitekter. Jeanette Hansen, senior partner og CEO hos 3XN, har ikke noget imod at ansætte udenlandske arkitekter, men det er nødvendigt, at der er danske arkitekter nok, der kan sætte et klart dansk aftryk.

– Vi har behov for dansk uddannede arkitekter til at arbejde på vores danske projekter, men det samme gælder faktisk også for vores udenlandske projekter, da de danske uddannede arkitekter medbringer den skandinaviske tradition både mht. til arkitekturen men også i forhold til samarbejde og arbejdsmetode. Når vi arbejder i udlandet, er det en stor del af vores brand at være en skandinavisk tegnestue, siger hun.

Udover det økonomiske tab, der vil komme som følge af mangel på arkitekter, så peger Torben Nielsen på, at det også vil ramme samfundet på et mindre målbart, men ikke mindre vigtigt punkt.

– Vi vil blive mindre oplyste og parate til at forstå, hvor stor en betydning kvalitet og bygningskunst har for vores samfund. Vores samfund ser ud, som det gør, fordi vi har tilladt, at der bliver uddannet nogen folk, der beskæftiger sig med det, der er det byggede, bymiljøerne, det kulturbærende. Så vi vil blive et fattigere land, og vi vil få det sværere internationalt, når vi skal konkurrere på det, der i virkeligheden bør være vores kernekompetence, mener Torben Nielsen.