Nyt fra branchen

Man kan jo bygge alt i træ

Hvidbjerg Strand Hotel & Villaer. Foto: Sangberg.

Foreningen Træ i Byggeriet og arkitektvirksomheden Sangberg, mener, at potentialet med træ i byggeriet endnu er uforløst, og tiden er derfor inde til, at vi lader træ vokse frem i byggesektoren.

Udover store klimagevinster rummer træ også mange byggetekniske fordele, der blandt andet åbner for helt nye arkitektoniske muligheder og et bedre indeklima.

I Danmark er potentialet dog endnu uforløst, og tiden er derfor inde til, at vi lader træ vokse frem i byggesektoren, lyder opfordringen fra foreningen Træ i Byggeriet og arkitektvirksomheden Sangberg.

Træ udgør hovedingrediensen i nogle af verdens mest klima- og miljøvenlige byggematerialer. Træ kræver ikke en energitung bearbejdningsproces, det kan i vid udstrækning erstatte miljøbelastende materialer som cement og stål, og så absorberer og lagrer træ ovenikøbet CO2 gennem dets levetid – og lagringsprocessen fortsætter tilmed, når træmaterialer indgår i byggeri.

Derfor kan træ komme til at spille en helt central rolle, når regeringens plan om at reducere Danmarks CO2-udslip med 70 procent frem mod 2030 skal realiseres.

Udover de mange klimagevinster, man opnår ved at anvende træ i byggeriet, rummer træ også mange andre, ofte oversete fordele, lyder det fra næstformand Martin L. Petersen fra foreningen Træ i Byggeriet:

– Træ rimer i høj grad på bæredygtighed, men også på knivskarpe æstetiske udtryk og et godt indeklima. Med undtagelse af fundamenter og større infrastrukturprojekter kan man jo bygge alt i træ, så længe man kender til de processer og byggemetoder, der knytter sig til de forskellige træsorter. Man kan nemlig i højere grad tilvirke træmaterialer, så de giver lige præcis det udtryk, man ønsker, siger Martin L. Petersen.

– Flere træproducenter kan eksempelvis tilbyde mere end 1.000 kombinationsmuligheder af træprofiler. Og findes den ønskede profil ikke, kan der ofte findes en specialudviklet løsning. Det er nemlig muligt med træ.

 

Filmhusene Værløse.
Foto: Sangberg.

 

Naturlig isolering
Ifølge Martin L. Petersen er træ også et effektivt isoleringsmateriale, som holder godt på varmen:

– Træ har en god isoleringsvirkning, der passer til enhver årstid. Det er et spørgsmål om den rette brug og konstruktion, siger Martin L. Petersen.

– Det skyldes, at træ i sig selv er isolerende grundet dets naturlige luftindhold, og det forhindrer kuldebroer i klimaskærmen. Den naturlige egenskab har man desuden benyttet til at lave træfiberisolering og papiruld, der har næsten samme isoleringsevne som syntetiske isoleringsmaterialer, men som til gengæld er langt mere klimavenlige, da de kræver et lavt energiforbrug at fremstille og samtidig lagrer CO2.

 

Æstetiske fordele
Hos arkitektvirksomheden Sangberg har man de seneste år udvidet sin portefølje af træbyggerier, som i dag udgør godt halvdelen af virksomhedens igangværende projekter. Ifølge ejer og kreativ direktør Jonas Sangberg rummer træ nemlig en række fordele.

– Vi har en strategi om at bygge mere bæredygtigt, og derfor har det været oplagt for os at øge mængden af træ i vores projekter. Det har ikke altid været nemt, da den danske byggebranche er konservativ og læner sig meget op ad de traditionelle byggemetoder med beton og stål som de primære elementer. Men hvis man har et godt kendskab til byggemetoderne, rummer træ et utal af muligheder, siger han og fortsætter:

– Først og fremmest er det et naturligt og utrolig smukt materiale, især hvis man bruger det på en moderne måde. Det fungerer eksempelvis godt i kontrast til andre byggematerialer, da træ har et meget levende udtryk. Men ligesom med huse i beton, kan man også skjule træmaterialerne, så det ikke er synligt, at det er et træhus, man træder ind i.

 

Fugtabsorberende materiale
Udover de mange arkitektoniske muligheder skaber træ også et godt indeklima. Ifølge en rapport fra organisationen reThink Wood absorberer og afgiver træ nemlig fugt, og det forbedrer blandt andet luftkvaliteten markant.

– Man kan tydeligt mærke, at pulsen falder, når man træder ind i en træbygning. Der er en helt anden stemning og en særlig luft. Det skyldes især, at træ kan tage fugt til sig efter de svingninger, der er i huset. Det kan således reducere mængden af CO2 og vandindhold i luften, og det forbedrer luftkvaliteten, som er en stor del af et godt indeklima. Derudover giver træ en rigtig god akustik, som også bidrager til den unikke stemning, der er i et træhus, fortæller Jonas Sangberg.

Jonas Sangberg understreger, at træmaterialers fugtabsorberende egenskaber også øger risikoen for svamp. Det skal man dog ikke være bange for, så længe man benytter sig af de rette byggemetoder.

Jonas Sangberg.
Foto: John Ehbrecht.

– Der kan være udfordringer ved at bygge i træ, ligesom der kan opstå problemer med andre bygningstyper. I dag er vi eksempelvis ved at rydde op i de byggefejl, der blev lavet i de fleste betonhuse fra 1950-60’erne. Modsat dengang har vi i dag bedre mulighed for at kigge mod udlandet, hvor de bygger mere og mere i træ. På den måde kan vi få et bedre kendskab til de processer, der danner fundamentet for et godt træbyggeri, og dermed reducere risikoen for byggefejl. Det er sådan set ikke raketvidenskab, slutter han.
 

 


Om Træ i Byggeriet

Træ i Byggeriet er en forening med 29 danske medlemsvirksomheder, som blev stiftet i foråret 2019. Foreningen består af en række toneangivende virksomheder inden for byggesektoren, der alle har fokus på træ og er dedikerede til en øget anvendelse af træ i byggeriet

Byggeriet er en af de største klimasyndere, og det skyldes blandt andet det negative klimaaftryk, som en lang række byggematerialer sætter. Træ er et nærliggende svar på udfordringen, og derfor bør træmaterialer spille en langt større rolle i byggeriet. Med vores skandinaviske nabolande som forbillede bør anvendelsen af træ i dansk byggeri løftes fra de nuværende 8 procent til 16 procent inden 2030.

Foreningens hovedformål er derfor ganske klart: Vi vil øge anvendelsen af træ i byggeriet, men også udbrede kendskabet til træets mange anvendelsesmuligheder og bæredygtige egenskaber.

 

Værdigrundlag
Gennem en fælles dagsorden vil vi øge anvendelsen af træ i byggeriet samt udbrede kendskabet til træets mange bæredygtige og æstetiske egenskaber. Foreningens medlemmer repræsenterer alle afkroge af træ- og byggeindustrien, og vi har forenet kræfterne om en fælles mission, der skal sætte det mest bæredygtige byggemateriale på dagsordenen. Det er nemlig afgørende for vores globale klimamål.

 

Mission
En bred gruppe af danske leverandører af træ og træbaserede løsninger til byggeriet har etableret Træ i Byggeriet for at formulere en fælles dagsorden for trævirksomhederne, udforme budskaber og levere dem effektivt til markedet ved at forene de ressourcer og den viden, hver virksomhed råder over til en fælles indsats.

 

Vision
Med Træ i Byggeriet vil vi øge træets betydning for byggeriet samt dets anvendelse og derved reducere CO2-udledning fra byggematerialer og konstruktioner samt skabe sunde, attraktive og bæredygtige bygninger til gavn for brugerne, klimaet og medlemsvirksomhederne.