Nyt fra branchen

Legater og priser til nyuddannede arkitekter i Aarhus

Pelle Juul Carlsen modtog både et VOLA-legat og 3XN/3xG-prisen for sit afgangsprojekt ”Alternativ til Fredericias Kanalby”. Foto fra Arkitektskolen Aarhus.

Pelle Juul Carlsen, Torris Kaul Varøystrand, Haris Hasanbegovic og Torris Kaul Varøystrand fra Arkitektskolen Aahus har modtaget priser og legater.

Fredag 1. februar dimitterede 41 nyuddannede arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus. I den forbindelse blev der uddelt legater og priser til fire dimittender – Pelle Juul Carlsen, Torris Kaul Varøystrand, Haris Hasanbegovic og Torris Kaul Varøystrand, skriver Arkitektskolen Aarhus i en pressemeddelelse.

Pelle Juul Carlsen modtog både et VOLA-legat og 3XN/3xG-prisen for sit afgangsprojekt ”Alternativ til Fredericias Kanalby”, der tager udgangspunkt i den nuværende udvikling af den tidligere industrihavn i byen.

Ifølge legatkomiteen demonstrerer projektet ”på fremragende og yderst relevant vis, hvordan byplanlægning, arkitektur og landskapsarkitektur kan forenes. … Projektet udviser indlevelse i byernes mangfoldighed og postindustrielle potentialer – og bidrager med en skarp kritik af nuværende praksis … Derudover anerkender og påskønner Legatkomiteen også de exceptionelt mange tegninger og analyser, som er en del af projektet.”

I sin motivering fremhæver 3XN/3xG Pelle Juul Carlsens udgangspunkt i det eksisterende:

”Pelle Juul Carlsen tegner et overbevisende scenarie, der identificerer værdier og genovervejer potentialer i vores historiske havneområder – i stedet for at starte fra bunden. Projektet udfordrer således ikke kun den specifikke udvikling, der finder sted i Fredericia, men overalt i verden, hvor industrien flytter ud.

Det er prisværdigt, når arkitekter tager deres rolle som kritiske korrekturlæsere af samfundet alvorligt … Endnu mere, når kritikken, som her, er konstruktiv og ledsaget af en overbevisende og nærliggende alternativ strategi.”

VOLA-legatet er på 15.000 kroner og 3xN/3xG-prisen er et rejselegat på 10.000 kroner.

 

Foto fra Arkitektskolen Aarhus.

Anahita Koosha blev tildelt et VOLA-legat, ligeledes på 15.000 kr., for sit projekt Spatial Fairytales: Entering the World of H.C. Andersen.

Der er tale om et museumsprojekt i Odenses historiske bymidte, som viser, ”hvordan storytelling kan anvendes til at skabe en poetisk tilgang til arkitektur. Legatkomiteen påskønner projektets tydelige indlevelse i arkitekturens væsen og atmosfære samt måden, hvorpå konkrete fortællinger gengives som uforglemmelige rum. Den sammenhæng, der her kendetegner formgivningsprocessen, lige fra tanken om eventyr til selve de rumlige detaljer, skaber et rum som virkelig er troværdigt.”
 

Foto fra Arkitektskolen Aarhus.

Haris Hasanbegovic modtog Casapoli Residensy-prisen for afgangsprojektet The Wounded City – Urban Regeneration of Post-war Sarajevo. Med prisen følger en måneds studieophold i Casa Poli, som ligger i Coliumo i Chile samt 15.000 kr. til rejsen.

Bedømmelseskomiteen fremhæver hans evne til at forene en omhyggelig brug af metoder med kunstnerisk indlevelse samt hans villighed tli at tage chancer og udfordre hævdvundne konventioner:

“Haris Hasanbegovic præsenterer en arkitektur, der krydser grænser og tillader sig at være flertydig. Hans projekt afspejler selve essensen af den menneskelige tilværelse … og rummer et stort potentiale. Haris Hansanbegovic … tildeles opholdet ikke blot for den indsats han allerede er lagt i projektet, men i lige så høj grad for det projektet stiller i udsigt.”
 

 

Foto fra Arkitektskolen Aarhus.

Torris Kaul Varøystrand blev tildelt CEBRA-prisen for sit projekt The Bulwark – A Marginal Project Within the Neoliberal City.

Prisen uddeles til et eksperimenterende afgangsprojekt, der afsøger nye og ukendte områder inden for arkitekturen, og Torris Kaul Varøystrands projekt fremhæves for at sætte arkitekturen ind i den politiske og økonomiske sammenhæng, der til alle tider sætter dagsordenen for arkitektfaget

Det er et projekt i centrum af London, som kombinerer erhverv med offentlige funktioner, og som tager udgangspunkt i byens mangel på arkitekturpolitiske visioner. I stedet styrer økonomiske og merkantile kræfter.

”The Bulwark er, i overført betydning, bolværk mod denne kapitalisering af byen. … Hans arkitektoniske bolværk fungerer som en Trojansk hest, der i centrum af London kan frigive nye kræfter og være med til at ændre sin kontekst, sin by.”

Med prisen følger Le Corbusiers samlede værker samt publikationerne CEBRA_files_01+02+03.