Nyt fra branchen

Kunstpark og legende lygter viser vej til Arken

Kunststien til Arken. Ill.: Arkitekt Kristine Jensens Tegnstue/Jeppe Hein.

Kunststi af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og kunstner Jeppe Hein skal vise vej til kunstmuseet Arken.

Ishøj Kommune, Realdania og ARKEN har nu valgt det projekt, der skal blive til en helt ny kunststi fra Ishøj Station til kunstmuseet ARKEN.

Stien kommer til at hedde ARKENWALK og bliver en flot kunstpark med finurlige røde lygter, skriver Ishøj Kommune i en pressemeddelelse udsendt gennem Ritzau.

Ill.: Arkitekt Kristine Jensens Tegnstue/Jeppe Hein.

Kunststien ARKENWALK er udviklet af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, kunstner Jeppe Hein og kunst- og kulturbureauet Creator Projects.

Siden sidste sommer har fire forskellige teams af kunstnere og arkitekter arbejdet hårdt med at udvikle idéer til en kunstnerisk sti og præsentere projekter, som hænger sammen både kunstnerisk, arkitektonisk og økonomisk. Det er ud af disse fire teams, at vinderprojektet er valgt.

– Det bliver et yderst spændende projekt – jeg glæder mig meget, siger Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp, som er formand i dommerkomitéen.

– Vi har undervejs modtaget mange kreative og nyskabende projekter, og jeg er overbevist om, at vi har fundet den helt rette vinder. Der er tale om et nyskabende projekt af meget høj kvalitet, som vil bruge kunst og arkitektur til at skabe rammerne for et bedre udeliv for vores borgere her i Ishøj. Jeg glæder mig meget til, at vores kunststi snart står klar.

Ill.: Arkitekt Kristine Jensens Tegnstue/Jeppe Hein.

Stien skal binde Ishøj sammen
ARKENWALK er et samarbejde mellem Ishøj Kommune, Realdania og kunstmuseet ARKEN.

Formålet med den nye 2,2 km lange sti er at binde Ishøj bedre sammen som natur- og kunstby og samtidig gøre det lettere for ARKENs over 300.000 årlige gæster at finde fra Ishøj Station til kunstmuseet.

 

Ill.: Arkitekt Kristine Jensens Tegnstue/Jeppe Hein.

Stien vil begynde ved Ishøj Station og slange sig igennem både en tæt trafikeret stationsplads, et livligt beboelsesområde, en mørk tunnel, et stille villakvarter og en naturskøn strandpark med eng og søer.

– ARKENWALK er et rigtig godt eksempel på landsskabsarkitektur og kunst, der finder sammen og skaber et samlet velfungerende hele. De sjove lygter er med til at skabe forundring og oplevelser, og samtidig sætter projektet på en fin måde fokus på klimadagsordenen, siger programchef Astrid Bruus Thomsen fra Realdania.

– Jeg håber, at byens borgere og gæsterne på vej til kunstmuseet vil tage ARKENWALK til sig. Jeg håber, området bliver en naturlig del af livet i byen, samtidig med at det kan være med til at styrke nysgerrigheden på kunst og kunstoplevelser.

 

Ill.: Arkitekt Kristine Jensens Tegnstue/Jeppe Hein.

En kunstoplevelse ud over det sædvanlige
De forskellige områder af Ishøj, som ARKENWALK skal gå igennem, vil fremstå som en kunstpark. De vil få forskellige typer beplantning, som fremhæver områdernes karakteristik, mens en række lysskulpturer – i form af knaldrøde, bøjede gadelamper – skal stå som finurlige vejvisere langs hele ruten.

Målet er at give Ishøjs borgere og ARKENs gæster en inddragende og sanselig kunstoplevelse ud over det sædvanlige.

– Ideen med ARKENWALK er at give beboerne på ruten imellem Ishøj Station og ARKEN et kunstnerisk udformet miljø, som er brugerinddragende, sansestimulerende og oplevelsesrigt. Jeppe Hein, som er internationalt anerkendt for blandt andet sine spektakulære udendørs-installationer, har skabt et unikt identitetsskabende lokalmiljø, der sprudler af leg og fællesskab, siger museumsdirektør Christian Gether fra ARKEN.

– ARKENs besøgende vil allerede, når de træder ud af Ishøj Station og hele vejen til museet, få en kunstnerisk og humoristisk oplevelse, der giver stof til eftertanke.

ARKENWALK forventes at blive betrådt af de første gæster i 2019.

Ill.: Arkitekt Kristine Jensens Tegnstue/Jeppe Hein.

 

 

 

 

Jeppe Hein er kendt blandt andet vandkunsten “Endless Connection” i Aarhus. Se og læs om vandkunsten.

Mere om projektet
Den overordnede vision er at skabe en oplevelsesfuld kunststi fra Ishøj Station til ARKEN ved at lade kunst, arkitektur og natur smelte sammen.

Idéen er at forene landskab og kunst – og variere ruten med landskabsarkitektoniske greb, som vil supplere og iscenesætte de forskellige byrum i Ishøj.

Lygtepæle
Langs hele ruten vil knaldrøde gadelygter bøje sig for træerne, støtte sig op ad husmure og krølle i vinden. Lygterne vil fungere som synlige fikspunkter på ruten og lede fodgængere og cyklister mod ARKEN.

De markante røde lygtepæle har et stærkt visuelt udtryk og vækker undren, fordi de både er et velkendt inventar i bybilledet og samtidig har en uventet form og farve, som tilfører ruten et lag af fantasi og uvirkelighed, der pirrer nysgerrigheden.

Målet er, at Ishøjs børn og unge skal deltage i workshops i forbindelse med udformningen af lygtepælene, så de unge gennem medbestemmelse og involvering føler, at de også
har en stemme i udformningen af deres nærmiljø.

Stationsforpladsen
I bymidten skal de tungt belagte betonflader udskiftes med et parkrum, hvor træer i varierende størrelser og arter skal lede de besøgende på vej. Håbet er, at beplantningen vil skabe nye, grønne opholds- og mødesteder for områdets beboere.

En gang- og cykelstien gennem parken vil blive markeret med et belægningsskift, der tegner ruten op.

Ishøj Centrum
Beboelsesområdet Ishøj Centrum skal forvandles til et parkrum med en variation af ca. 150 større og mindre træer. Beplantningen skal etableres på et let bølget grønt areal med græs og stauder, som skal erstatte ca. 20 procent af de eksisterende SF-sten.

Lygtepæle skal placeres i sammenhæng med det grønne område, og et markeret gangfelt i støbt beton skal lede de gående videre mod tunnellen.

Tunnellen
Tunnellen skal omdannes til et frodigt dalstrøg med beplantede skrænter og vægge beklædt med træ. Beplantningen skal bestå af bregner, naturgræsser og urter.

To lygtepæle skal interagere med tunnelen og signalere, at fodgængerne er ”på rette vej”.

Solvej
Projektet indebærer et forslag om at ændre Solvej til et såkaldt ”shared space”, hvor trafikken skal foregår på de bløde trafikanters præmisser med en maks. hastighed på 15-20 km/t for bilerne.

Søjlekirsebærtræer skal plantes langs villavejens sider og tilpasses de eksisterende træer og indkørsler til boligerne. I kanten skal naturrabatter erstatte de eksisterende SF-sten.
Det forventes, at beboerne på Solvej inddrages i den videre proces, så de nye tiltag bliver afstemt med kvarterets ønsker.

Strandparken
Forslaget lægger vægt på at arbejde nænsomt i Strandparken og kun lave få tilretninger, som strammer rutens forløb op: Den eksisterende vand-rende skal udvides til en kanal og beplantes i siderne med en allé af rønnebærtræer – hvilket vil skabe et udtryksfuldt rum i landskabet.

Den eksisterende poppellund skal suppleres med flere poppeltræer. I midten af lunden skal etableres en lysning, hvor eksisterende eller nye kunstværker kan placeres.

 

 


Fakta

• En 2,2 km lang arkitektonisk og kunstnerisk sti mellem Ishøj Station og ARKEN
• Stien vil løbe fra Ishøj Station til området Ishøj Centrum, under tunnellen til villakvartererne på strandsiden og ned ad Skovvej til ARKEN
• Projektet er et samarbejde mellem Ishøj Kommune, ARKEN og RealdaniaOm vinder-teamet

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue er grundlagt i 2002 og har siden da gjort sig bemærket med en lang række projekter inden for landskab, byplanlægning og byrum for både private og offentlige kunder.

Særligt i arbejdet med Monumentområdet i Jelling ses tegnestuens evne til at planlægge landskabet som et formidlingsrum af stedets mange forskellige kulturhistoriske lag i en helhed med byens hverdagsrum.

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue arbejder med landskabsarkitektur og byplanopgaver – og formgiver i krydsfeltet mellem stedsspecifik analyse, strategisk tænkning og social forståelse.

Creator Projects er et kunst- og kulturbureau, der arbejder internationalt med kunst som en ressource gennem tæt samarbejde med kunstnere, offentlige instanser, institutioner, virksomheder og private aktører.

Bureauet har indsigt i de økonomiske og formelle vilkår for offentlige by- og bygningsintegrerede kunstprojekter og bibringer processen den nødvendige kunstfaglige viden og erfaring med at realisere ambitiøse offentlige kunstprojekter.

Creator Projects er et team af engagerede kuratorer og kunstfaglige konsulenter, hvis arbejde er baseret på en solid faglighed, mangeårig erfaring og et stort nationalt og internationalt netværk.

Jeppe Hein arbejder i et krydsfelt mellem skulptur, arkitektur, tekniske opfindelser og design, hvor han med enkle former og materialer aktiverer beskueren. Hans værk fremmer det menneskelige møde, dialogen på tværs, legen og det sociale samvær, mens den samtidig er cool, smuk og iøjnefaldende.

Hos Jeppe Hein opfordres man til at deltage, både fysisk og mentalt, som når vi skal cykle et værk i gang eller sætte os på en bænk, der udløser en vandstråle i søen. Det handler om både reaktion og refleksion, at møde andre gennem kunsten på tværs af alder, køn, etnicitet og kunstkendskab. Jeppe Hein skaber kunst for alle.

Jeppe Hein bor og arbejder i Berlin. Han har udstillet på en række kunstmuseer verden over og nyder stor international anerkendelse, som en af de vigtigste kunstnere fra sin generation.