Nyt fra branchen

København får ny bæredygtig bydel bygget i træ

Illustration fra By & Havn.

København får vi en ny grøn bydel med 2.000 bæredygtige boliger bygget i træ – det første kvarter af sin slags i Danmark i den skala.

Vejlandskvarteret bliver Københavns nye bydel på Amager og byder blandt andet på boliger bygget i træ og genbrugsmaterialer til omtrent fire tusinde beboere – og grønne områder, der forbinder det nye kvarter med naturen omkring. Arkitektkonkurrencen for Vejlandskvarteret er udskrevet, skriver By & Havn i nyhedsbrevet.

Der er indbudt fem teams til at deltage i masterplanskonkurrencen for Vejlandskvarteret under hhv. AART Architects, Henning Larsen, SLETH, Vandkunsten og WERK, som skal sende forslag ind inden primo november. Vinderforslaget forventes at blive offentligtgjort i starten af december 2019.

Det forventes, at byggeriet af kvarteret kan gå i gang i 2021, når lokalplanen for området er vedtaget.

 

Henrettelsesplads og losseplads
Vejlandskvarteret på Amager har tidligere blandt andet været jagtområde i Chr. IVs tid,  henrettelsesplads og losseplads. Fremover skal området være Københavns nye bæredygtige bydel – med 2.000 nye boliger bygget i træ, certificeret efter de højeste standarder for bæredygtighed og med facader beklædt med naturmaterialer som sten, tegl og træ. Mere end en tredjedel af kvarterets areal skal reserveres til natur og rekreative områder, og grønne sammenhængede arealer skal danne forbindelser ud til naturen omkring.

Samtidig kan byens børnefamilier, studerende og seniorer se frem til nye boliger med fællesskab i centrum, som skal indrettes med centrale fællesarealer. Cirka 500 af kvarterets nye boliger skal være almene boliger. Det fremgår af materialet til arkitektkonkurrencen.

København skal også i fremtiden være en grøn storby, hvor vi har plads til mennesker med en almindelig indkomst. Med Vejlandskvarteret får vi en ny fantastisk, grøn københavnerbydel med 2.000 bæredygtige boliger bygget i træ – det første kvarter af sin slags i Danmark i den skala – og dejlige, grønne områder, som binder bydelen sammen med naturen omkring. Københavnerne kan glæde sig til boliger med fællesskab i centrum, netop som mange børnefamilier og studerende efterspørger, siger overborgmester Frank Jensen (S).

 

Højeste standarder inden for bæredygtigt byggeri
Forud for arkitektkonkurrencen har borgere og interesseorganisationer givet input til masterplanen for det nye område. Forslagene har været med til at danne baggrund for de krav, der stilles til det nye byggeri i konkurrencematerialet. Det er blandt andet et krav, at både bygninger og kvarter skal leve op til de højeste standarder inden for bæredygtigt byggeri. Biltrafikken i kvarteret skal begrænses mest muligt. Og der skal plantes arter, som allerede vokser på Amager Fælled, og som kan trække fugle og insekter med ind i kvarteret.

Bag projektet står By & Havn og PensionDanmark, der er gået sammen i et projektselskab. Selskabet skal de kommende 10 år udvikle den nye bydel, som bliver det fjerde og sidste bykvarter i Ørestad.

– Arkitektkonkurrencen på Vejlandskvarteret bliver unik, og jeg er utroligt spændt på at se de forslag, som arkitektfirmaerne kommer med. Vi har mærket en stor interesse for at bidrage til udviklingen af dette område, og vi kan se, at bæredygtighed og natur vægtes højt. Her bliver der virkelig mulighed for at få afprøvet de bæredygtige tanker og udtryk og vise, at Danmark er helt i front – både når det kommer til arkitektur, men også i forhold til bæredygtige løsninger i samspil med naturen, siger adm. dir. i By & Havn, Anne Skovbro.

I PensionDanmark har man siden 2012 øget investeringerne i bæredygtige byggerier, og investeringen i Vejlandskvarteret lå lige for.

– Der er tale om et interessant bykvarter af høj kvalitet og med en god beliggenhed i Ørestad tæt på metro og natur. Det er sjældent, der opstår en mulighed for at investere i en hel bydel, der tilmed har et bæredygtigt tankesæt, og vi er meget glade for at blive en del af projektet. Det er en markant investering, der vil give et stabilt og langsigtet afkast til vores medlemmer, siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark.

 

 


Fakta

By & Havn har sammen med PensionDanmark indbudt fem teams til en masterplankonkurrence for et nyt bæredygtigt byområde, Vejlandskvarteret, på Amager Fælled ved Ørestad. Vejlandskvarteret bliver Københavns første byområde, hvor træ er det helt gennemgående byggemateriale.

Masterplanområdet omfatter et areal på 18,1 ha, hvoraf 6,3 ha skal fremstå som natur og friareal for bebyggelsen. Områdets placering på Amager Fælled er en stor herlighedsværdi, som også forudsætter, at bebyggelsen bliver disponeret i samspil og med respekt for naturen.

Der kan opføres i alt 219.000 kvm etageareal, som blandt andet skal omfatte: Private og almene boliger, skole, plejehjem, daginstitution, naturformidlingscenter og parkering. Boligerne bliver indrettet med høj grad af variation i størrelser og med forskelligt omfang af fællesskabsfunktioner.

Projekterne vil blive vurderet på deres evne til at udforme en funktionel og robust masterplan. Den skal fremtræde med en tydelig egenart med fokus på fællesskaber og bæredygtighed, og med en helt særlig fornemmelse for indretning af en bebyggelsen i samspil med naturen.