Nyt fra branchen

Klimaprisen til COBEs Karen Blixens Plads

Karen Blixens Plads, designet af COBE i samarbejde med EKJ Rådgivende Ingeniører . Foto Rasmus Hjortshøj - COAST.

Cobes Karen Blixens Plads ved Søndre Campus på Amager vinder Building Awards’ Klimaprisen.

Karen Blixens Plads ved Søndre Campus på Amager er dette års vinder af Building Awards’ Klimaprisen, skriver arkitektfirmaet Cobe i nyhederne.

COBE med Dan Stubbergaard i spidsen har stået for designet i tæt samarbejde med EKJ Rådgivende Ingeniører. Byggeriet er støttet af en generøs donation fra A.P Møller Fonden.

Klimaprisen går til den virksomhed, som på innovative eller bæredygtige måde er med til at sikre Danmark mod begyndende og fremtidige klimaforandringer.

Virksomheden eller organisationen, der blev indstillet, er et forbillede for branchen og har sat en ny dagsorden med de fremtidige klimaudfordringer som fokuseret indsatsområde.

Med over 20.000 kvm er Karen Blixens Plads en af de største offentlige pladser i København. Pladsen ligger mellem Københavns Universitet og Det Kongelige Biblioteks bygninger på Søndre Campus på Amager og formålet har været at skabe et nyt åbent og indbydende byrum, der både tilgodeser og fremmer grøn transport, klimasikring og biodiversitet og samtidig er arkitektonisk nytænkende, spektakulær og multifunktionel.


Om Karen Blixens Plads

Program: Nyt byrum ved Københavns Universitet Amager (KUA)
Sted: København, Danmark
Størrelse: 21.415 kvm
Bygherre: Bygningsstyrelsen
Fondsstøtte: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har ydet støtte til opførelsen.
Arkitekt: COBE
Totalrådgiver: EKJ Rådgivende Ingeniører
Andre Ingeniører: CN3, Vind-Vind.
Entreprenører: M. J. Eriksson (anlægsentreprisen), NCC Danmark (betonentreprisen).Finalister i kategorien Klimaprisen var:
  • Bygningsstyrelsen – Karen Blixens Plads (vinder)
  • 1:1 Landskab Aps – Scandiagade
  • Milwaukee – MX Fuel