Nyt fra branchen

KADK’s afgængere udstiler virtuelt

Arkifoto fra KADK afgang juni 2018. Foto: Per Rehfeldt.

De 280 projekter fra afgængerne på KADKvil blive vist frem på en virtuel udstilling til september.

Klima, sundhed og demokrati er de helt store tematikker, der optager KADK’s 280 afgængere. Med dyb, kontekstuel forståelse for samfundets store udfordringer bidrager årets afgangsprojekter med overbevisende bud på, hvordan vi kan indrette os mere bæredygtigt og sundt og støtte op om de demokratiske institutioner skriver KADK i nyhederne.

I år har afgængerne i en længere periode været nødt til at arbejde hjemme på grund af COVID-19, og alle eksamener har derfor været baseret på digitale præsentationer, hvilket har givet yderligere fokus på koncepter og digitale visualiseringer. COVID-19 er også grunden til at KADK ikke laver en stor fysisk afgangsudstilling her til sommer. I stedet bliver de 280 projekter vist frem på en stor virtuel udstilling, der går i luften til september.

– Jeg er afsindig stolt over årets projekter, der demonstrerer, at vores afgangsstuderende har valgt at beskæftige sig indgående med at udvikle idéer, løsninger og forslag på de nationale og globale udfordringer, der presser sig mere og mere på, siger rektor Lene Dammand Lund

– Vores studerende kan rent faktisk bidrage med helt konkrete anvisninger til, hvordan vi kan udvikle vores samfund i en mere bæredygtig retning.

 

FN’s Verdensmål
Afgængerne har haft FN’s Verdensmål som pejlemærke, ikke blot i forbindelse med afgangsprojekterne, men helt fra deres bacheloruddannelse. Blandt de store temaer der tages op, skiller klima, sundhed og demokrati sig særligt ud.

Hvordan vil København fx se ud, hvis byen skal være selvforsynende?
Hvordan renser man byggegrunde med svampe, eller hvordan kan man indfarve tekstiler ved hjælpe af bakterier.
Hvordan kan spil hjælpe til at bearbejde sorg eller psykisk sygdom?
Og hvordan gør vi vores demokratiske bygninger mere transparente og borgernære?

Se afgangsprojekterne