Nyt fra branchen

KADK opretter en ny enhed for erhverv

Foto: KADK:

Ændring i KADK’s organisation skal styrke faglig ledelse og erhvervssamarbejde.

KADK har som målsætning at øge de uddannelses- og forskningsmæssige aktiviteter og skabe flere partnerskaber med offentlige og private erhverv. Derfor udvides direktionen med de tre nuværende fagledere indenfor arkitektur, design og konservering, og der oprettes en helt ny enhed for erhverv, skriver KDK i en pressemeddelelse.

KADK udvider sin direktion med de tre nuværende fagledere og sikrer dermed endnu større faglig tyngde i direktionen. De nye medlemmer er Jakob Brandtberg Knudsen inden for arkitektur, Mathilde Aggebo inden for design og Rikke Bjarnhof inden for konservering.

 

Foto: Magnus Mikkelsen, KADK.

– Vi ønsker i de kommende år at øge aktiviteterne på KADK inden for uddannelse, efter -videreuddannelse og forskning. Vi skal styrke vores samfundsrelevans og bidrage aktivt til den grønne omstilling. Vi vil samtidig bevare fokus på vores kernefaglighed og giver derfor de faglige miljøer mere vægt i direktionen med de tre nye medlemmer, siger rektor Lene Dammand Lund.

 

 

 

 

KADK’s samlede direktion består dermed af rektor Lene Dammand Lund, prorektor, Svend Lawaetz og de tre nye medlemmer. Den nye direktion og organisation træder i kraft 1. april 2020.

 

Ny tværgående enhed for erhvervssamarbejde
Den nye direktion er et element i KADKs nye strategi om at øge gennemslagskraften inden for arkitektur, design og konservering.  Der etableres derfor samtidig en ny tværgående enhed, der skal styrke samarbejdet med det offentlige og private erhverv. Formålet er at sikre at KADK’s viden og kompetencer bliver sat endnu mere i spil, særligt inden for det teknologisk område.

– Vi oplever i disse år en øget efterspørgsel efter de faglige kompetencer og innovative løsninger, som arkitekter, designere og konservatorer kan frembringe, når vi skal omstille vores samfund til en mere grøn dagsorden. Det er nødvendigt at nedbryde eksisterende siloer på tværs af faglighed og erhverv, hvis vi skal nå i mål med vores fælles samfundsdagsordener. Arkitekter og designere kan omsætte ord til form og dermed være med til at skabe helt nye løsninger i samarbejde med relevante aktører, siger rektor Lene Dammand Lund.

 


OM KADK

Kernen på KADK er kreativ formgivning og sanselighed. Med afsæt heri skaber vi ny viden og erkendelse på højeste internationale niveau. Vi driver samfundsmæssige forandringer, som understøtter et godt liv for alle og en bæredygtig planet. (KADK vision og strategi 2019-21)