Nyt fra branchen

Juul | Frost vinder international landskabspris

Illustration: Juul | Frost Arkitekter.

Juul | Frost Arkitekter vinder Landezine International Landscape Award 2020 i kategorien ”Residential” for deres landskab ved Filmhusene på Flyvestation Værløse.

Juul | Frost Arkitekter har vundet Landezine International Landscape Award 2020 i kategorien ”Residential” for deres landskab ved Filmhusene på Flyvestation Værløse, skriver Juul | Frost Arkitekter i en pressemeddelelse.

“The jury recognized a very different approach to the typology of residential landscape, where one would usually find very determined structures, designed to the very last square meter. Instead, Juul Frost Architects explored how a surrounding landscape can be brought into the residential area and how the buildings fit into the surrounding landscape. In the ‘inner’ area, small patches of what looks like local vegetation are placed in a very relaxed design language, emphasizing the qualities of the surrounding landscape and translating it excellently to a smaller scale,” lyder dommernes betænkning.

Sidste år fik Juul | Frost Arkitekter en special mention i samme kategori for deres landskabsdesign i Køge Kyst.

Illustration: Juul | Frost Arkitekter.

De historiske lag mærkes
Tegnestuens integrerede landskabsafdeling har i udformningen af gårdmiljøerne taget afsæt i flyvestationens militærhistorie: de åbne gårdrum med integreret LAR-landskab (Lokal afledning af regnvand) er udformet med camouflage-mønsteret som forlæg, hvilket skaber forskellige offentlighedszoner og rumligheder i gårdene. Flyvestationens særprægede kulturlandskab iscenesættes og trækkes bl.a. ind i gårdrummet gennem store kig og historien bringes ned i børnehøjde med den specialtegnede fly-legeplads.

 

Illustration: Juul | Frost Arkitekter.

Biodiversitet giver bioidentitet
Boligerne er ens på tværs af de tre klynger, men hver klynge gives en særegen identitet gennem beplantning:

– Vi har taget afsæt i det omkringliggende landskab for at give klyngerne hver deres særegne identitet, eller bioidentitet, derved opnår vi også en høj biodiversitet i området. Med det integrerede LAR-landskab har vi ønsket at vende regnvandshåndteringen til et rekreationelt element, der binder klyngerne sammen, synliggør klimaudfordringerne og samtidig danner rammer om et godt udeliv og naboskab, siger Line Stybe Vestergaard, der er Partner med ansvar for urbanitet og landskab.

Illustration: Juul | Frost Arkitekter.

 

Se vinderprojekterne