Nyt fra branchen

JUUL | FROST sætter dansk præg på byudvikling i Rusland

Illustration: JUUL | FROST Arkitekter.

Grønt lys for udviklingen af JUUL | FROST Arkitekters plan for et 14 hektar bykvarter og pilotprojektet for Ruslands fremtidige byudvikling og boligbyggeri.

Planen for udviklingen af Oktyabrsky Øen i Kaliningrad er præsenteret for de lokale myndigheder og projektet har modtaget den lokale guvernørs støtte. Dermed er der grønt lys for udviklingen af JUUL | FROST Arkitekters plan for et 14 hektar bykvarter og pilotprojektet for Ruslands fremtidige byudvikling og boligbyggeri, skriver JUUL | FROST Arkitekter i en pressemeddelelse.

 

Nye standarder for 800 millioner kvm boliger
Sovjettidens dårlige boligstandarder har fået den russiske regering til at iværksætte det statslige byggeprogram ’Standard of Integrated Development of Territories’, der med nye standarder og opkvalificeringen af 800 mio. kvm boligbyggeri skal forbedre bolig- og livskvaliteten for 25 mio. russere frem mod 2025. Standarder danske Juul | Frost Arkitekter bidrog til med både studier og udviklingen af guidelines tilbage i 2017. Nu skal programmet implementeres i udviklingen af Oktyabrsky Øen, der er et pilotområde for de nye standarder.

 

Bydelen byder på en række urbane lommeparker.
Illustration: JUUL | FROST Arkitekter.

14 hektar bydel med 3.500 boliger
På baggrund af tegnestuens tidligere arbejde i Rusland og solide erfaringer på tværs af byudvikling og boligbyggeri blev Juul | Frost Arkitekter inviteret til at udforme det nye boligkvarter på Oktyabrsky øen: Et omfangsrigt projekt, der omfatter den overordnede struktur for kvarteret, grønne gård- og byrum såvel som 3500 gennemtegnede boliger, 10 børnehaver, skole, erhvervsbyggeri og kommercielle arealer, hotel og hotellejligheder.

Kvarteret er en del af udviklingen af hele Oktyabrsky øen, der på baggrund af etableringen af Kaliningrad stadion ved VM i fodbold 2018 blev udpeget af regeringen som særlig økonomisk zone for at tiltrække internationale investeringer og turisme. Tegnestuen har udformet projektet med afsæt i en overordnet masterplan udformet af LDA Design fra Storbritannien, mens en række tegnestuer fra hele verden har tegnet videre på andre dele af det i alt 385 hektar udviklingsområde. Nu er der givet grønt lys fra guvernøren og udviklingen fortsætter.

De åbne karréer skaber en række grønne offentlige gårdrum med integrerede børnehaver.
Illustration: JUUL | FROST Arkitekter.

 

Tæt samarbejde med Russiske hovedaktører
Udviklingen af projektet er fundet sted i tæt samarbejde med klienten DOM.RF og Strelka KB, to hovedaktører indenfor by- og boligudvikling i Rusland. Det russiske bolig- og byudviklingsselskab DOM.RF blev etableret af den Russiske regering tilbage i 2015, og udvikler det russiske marked for boliglån, tilvejebringer byggegrunde til developere, udvikler lejeboligmarkedet og implementerer den russiske boligpolitik. De akkompagneres af Strelka KB, der er en rådgivende virksomhed, sat i verden for at ændre de kulturelle og fysiske landskaber i russiske byer bl.a. ved at facilitere samarbejdet med internationale arkitekter. De to aktører er også en aktiv del af udviklingen af det statslige byggeprogram.

– Vi er blevet inviteret med i udviklingsprojekterne, fordi russerne efterspørger byggeri og byrum i en menneskelig skala, med fokus på sundhed, tryghed, diversitet, tilpasningsdygtighed og miljø, hvilket vi har mange års erfaring med på tegnestuen og indenfor dansk byudvikling og boligbyggeri.” fortæller Helle Juul, Founding partner.

Riften efter danske kompetence udmøntede sig så sent som i juli i en forelæsning i Moskva, hvor Helle Juul og Flemming Frost fortale om dansk byudvikling og delte tegnestuens tilgang til udvikling af byer, der fremmer sundhed, velbefindende og livskvalitet.

Tidligere har tegnestuen bidraget til de nævnte standarder og udformet et konceptforslag til udvikling af Simonovskaya dosseringen samt et konkurrenceforslag for en Masterplan for en forstad i Saratov. Helle Juul har desuden været udpeget til juryen i den af DOM.RF udskrevne konkurrence ”Open International Competition for Standard Housing and Residential”, deltaget i vækst- og økonomikonferencen Russian Investment Forum 2018 i Sochi som oplægsholder. Desuden har tegnestuen tilrettelagt en workshop i København om tegnestuens metoder for 100 russiske arkitekter som en del af et uddannelsesprogram, der skal klæde Ruslands arkitekter på til at udvikle næste generation af Russiske byer.

 

En plads ved skolen bliver et af områdets nye centrale byrum.
Illustration: JUUL | FROST Arkitekter.

– DOM.RF ønsker håndgribelige løsninger på, hvordan boligstandarderne hæves. I Kaliningrad har vores ambition været, at udforme kompakte og tilpasningsdygtige kvalitetsboliger i varierende størrelser, så der både er plads til enlige, ældre, studerende og familier. Med den enkelte lejligheds placering i tankerne, er lejlighederne udformet med et optimalt lysindfald, og størstedelen er gennemlyste lejligheder, der både får sol fra gård og gade. Samtlige lejligheder har enten adgang til at balkon, privat terrasse eller tagterrasse. Det giver gode rammer om hverdagen, siger Flemming Frost.

 


Bygningshøjden spænder fra 5 – 20 etager.

Boliger: 314.213 kvm, fordelt på 3510 boliger.

Erhvervsarealer og kommercielle arealer: 18.780 kvm

Hotel og lejlighedshotel: 23.647 kvm

10 Børnehaver og Skole 29.528 kvm

I alt: 386.168 kvm