Nyt fra branchen

Juul | Frost nomineret til WAN-Award

Illustration: Juul | Frost Arkitekter.

Juul | Frost Arkitekter er nomineret til en WAN-Award 2020 for Køge Kyst.

Juul | Frost Arkitekter er nomineret til en WAN-Award 2020 i kategorien ”Urban Landscape” for Køge Kyst, skriver Juul | Frost Arkitekter i nyhederne.

Landskabet i Køge Kyst bringer beboerne tæt på den lokale natur med et gårdrum, hvor beboerne kan nyde strandengens flora, lyden af havbrisen og følelsen af sand under fødderne – Her træder beboerne direkte ud i strandengen fra deres terrasser. Det åbne gårdrum spejler det store landskabs træk og forvandler det til en intim ramme om det gode naboskab og daglig social interaktion mellem beboerne.

 

Illustration: Juul | Frost Arkitekter.

– Det lille landskab låner fra det store. Den lokale kontekst og stedets ånd har været retningslinje for landskabskonceptet. Atmosfæren fra strandeng og kyst er bragt ind mellem bygningerne gennem flora, materialer, farver og teksturer. Marehalm, engelskgræs, mosebunk, klitrose og sandrørhvene er udvalgt på baggrund af deres tilstedeværelse i lokalområdet og hårdførheden overfor det til tider rå kystklima, siger Line Stybe, partner med ansvar for Landskab hos Juul | Frost Arkitekter.

 

Illustration: Juul | Frost Arkitekter.

Visionen for Køge Kyst er at skabe et unikt, attraktivt og holdbart sted, som styrker byens rolle som et centrum i hovedstadsregionen og Øresundsregionen. Køge har en unik trafikal placering nær motorvej og i kontakt med Øresundsbroen og den fremtidige Femernbroen. Køge Havn er Danmarks sjette største handelshavn og i konstant udvikling, skriver Juul | Frost Arkitekter om projektet.

Bygningskroppen reflekterer grundens potentialer, så der opstår variationer i tætsamspil med omgivelsernes kvaliteter og karakterer. Karréen deles i afsnit af varierende højder mellem tre og seks etager. Den har en portåbning i vest og to markante gennembrydninger i nord og øst, der fritlægger en skes etagers tårnlignende bygning i det nordøstlige hjørne.

De tre åbninger til gårdrummet er en rumlig invitation til udveksling med omgivelserne, der samtidigt bidrager til områdets uformelle net af genveje og bevægelser. Med gårdrummets nærhed til Strandengen sker en naturlig udveksling, hvor Strandengens beplantningsudtryk trækkes ind i gårdrummet.

 

Illustration: Juul | Frost Arkitekter.

Landskabet i Køge Kyst modtog en special Mention ved LILA, Landezine International Landscape Award 2019 i kategorien Residential Housing.