Nyt fra branchen

Juul | Frost klimasikrer Frederikshavns midtby

Illustration: Juul I Frost Arkitekter.

Juul | Frost Arkitekter bag renovering af 350 meter af Frederikshavns gågade for at klimasikre Frederikshavns midtby.

Fremtidens gågade griber tilbage i Frederikshavns maritime historie med navigationskunsten som tema. Den nye gågade binder byen sammen med to knudepunkter, der inviterer til ophold, oplevelser og aktiviteter.

350 meter af Frederikshavns gågade skal renoveres for at klimasikre Frederikshavns midtby. I november 2018 vandt Juul | Frost Arkitekter hovedpræmieren i idékonkurrencen om Frederikshavns nye gågade. Tegnestuen har tegnet videre på idéerne og udarbejdet et helstøbt forprojekt, der nu er blevet godkendt af Teknisk Udvalg – Snart bliver streger til virkelighed, , skriver Juul | Frost Arkitekter i en pressemeddelelse.

Respekt for byens historie og den lokale kontekst
Flådestation, skibsværft, havneby og base for søfareren Tordenskjold. Frederikshavn rummer mange historiske lag og spændende fortællinger – Netop i historien har Juul | Frost Arkitekter hentet inspiration til udformningen af den nye gågade, hvor navigationskunsten er et gennemgående tema.

– Det har været en spændende opgave at udforme gågaden og de to nye byrum i respekt for byens særlige historie og den lokale kontekst. Ambitionen er, at gågaden skal binde byen sammen, vise vej og invitere til nye oplevelser. De to byrum skal give besøgende og borgere lyst til at gå på oplevelse i resten af byen og fungere som samlingspunkter for byliv med ophold og leg, siger Helle Juul, Ph.d., Juul I Frost Arkitekter.

 

Illustration: Juul I Frost Arkitekter.

Sociale knudepunkter
Gågaden genoplives med to nye knudepunkter, der skal danne rammer om byliv og samle byens borgere samt besøgende om ophold, leg og aktivitet. Byrummet ”Brynet” beplantes for at fremhæve det grønne træk på tværs af gågaden fra Krudttårnet til Rådhusparken. Med deres rødlige efterårsfarver skal træerne give varierende oplevelser året igennem. Længere nede af gågaden får ”Mælkevejen” en stjernehimmel i belægningen.

 

Illustration: Juul I Frost Arkitekter.

Lyset som ledestjerne
En af de centrale udfordringer har været at skabe sammenhæng og give retningssans. Derfor er knudepunkterne udvalgt så de fremhæver to centrale bevægelsesforløb i byen, mens en række lystmaster skal placeret i takt ned gennem gågaden skal fungere som ledestjerner. Lysmasterne bliver et gennemgående element, som refererer til historien om Tordenskjolds soldater, der marcherer i ring, så de fremstår som flere. Også belægningen understøtter bevægelsen og byrummene.

– Byens nye gulv, belægningen fra facade til facade, varierer i graduerede overflader og forskellige farver for at fremhæve bevægelsesforløbet og understrege de to nye pladsdannelser, siger Line Stybe Vestergaard, Associeret Partner med ansvar for Landskab hos Juul I Frost Arkitekter.

– Det har været et godt forløb præget af dialog og tæt samarbejde både med kommunen og ikke mindst det lokale gadeforum, herunder de handelsdrivende, siger Line Stybe Vestergaard.

 

Dialogen med handlende, ejerne og beboerne 
Gågaderenoveringens første etape fra Tordenskioldsgade til Fisketorvet gennemføres i perioden fra marts til juni 2020 og anden etape fra august til november.

– Forsyningen og kommunen gennemfører projektet i et tæt samarbejde for at overholde tidsplanen for renoveringen. Vi har endvidere sat en målrettet kommunikationsindsats i gang for at sikre, at de handlende, ejerne af ejendomme og beboerne i det berørte område føler, at de er orienteret om, hvad der skal ske gennem hele perioden, siger Jane Olesen, fællesprojektleder, Center for Park og Vej, Frederikshavn Kommune.