Østjobs
Slagelse

Projektudvikler til arealplanlægning

Tilmeldingsfrist 29. april 2019

 

Vil du arbejde for at sætte udviklingen af Slagelse Kommunes vej og park arealer på landkortet? Formår du at sikre fremskridt, afslutte og effektuere projekter? Så er det måske lige dig vi står og mangler!

I Slagelse Kommunes Entreprenørservice arbejder vi med planlægning for- og udvikling af kommunens offentlige arealer. Vi er ambitiøse og ved, at forud for al god planlægning foregår en gennemarbejdet og fagligt forankret projektfase og implementering. Besidder du kompetencerne til at hjælpe os?

Om jobbet

Du vil blive en del af vores drifts-, plan- og udviklingsafdeling (Team Driftsplan).

Du skal arbejde for, at vi i Entreprenørservice formår at sætte nye dagsordener for vores områder. Du vil bl.a. komme til at arbejde med politikker og udviklingsprojekter af et omfang, der ikke muliggør, at det øvrige team kan realisere dette i en travl hverdag.

En af dine første opgaver bliver at udarbejde en pesticidpolitik for kommunens arealer. Det betyder, at du skal samarbejde på tværs af kommunens øvrige centre og samtidig kunne forholde dig til den praktiske drift vedrørende ukrudtsbekæmpelse i kommunen såvel som den miljø- og bæredygtig-hedsmæssige vinkel.

Der er flere vigtige planlægningsmæssige projekter i støbeskeen. Eksempelvis vil vi gerne sikre en bedre grøn planlægning set i sammenhæng med den generelle kommuneplanlægning, men også koblet til bevægelse, natur og sundhed. Der skal udarbejdes en række udviklingsplaner for nogle konkrete grønne og rekreative områder i kommunen. Du skal være med til at afgrænse områderne, konkretisere udviklingsplanerne og sætte strøm til dem.

Arbejde med fondsansøgninger kan også blive en del af hverdagen.

Hvem er du?

Vi søger dig, der har erfaring med ledelse af projekter.

Du kan have baggrund som have- & parkingeniør, landskabsarkitekt, byplanlægger eller lignende. Du har et positivt mindset og ser løsninger og muligheder, når planlægningen og processerne udfordres. Du skal evne til at kunne fastholde fremskridt i processer, og du skal formå at afslutte og effektuere projekter.

For at kunne drive vores projekter er det vigtigt, at du besidder en strategisk tankegang og er velformuleret i både skrift og tale. Desuden vil erfaring med GIS være en stor fordel.

Vi arbejder tværfagligt, og det er vigtigt, at du evner at lytte til andres behov og sætte dig i deres sted, når vi arbejder på tværs af organisationer, afdelinger og centre eller med vores borgere og brugere.

Du skal formå at arbejde helhedsorienteret – ikke alene med fokus på opgavernes løsning men også med øje for de afledte effekter en opgave kan medføre.

Vi arbejder i en politisk styret organisation og forudsætter derfor, at du kan arbejde i spændet mellem politikere, virksomheder, interesseorganisationer og borgere med fokus på at finde den gode løsning sammen.

Samtidig er det væsentligt at kunne sætte sig ind i den praktiske drift af kommunens arealer og have en nær tilknytning til de kollegaer, der hver dag sørger for, at borgerne får en god oplevelse, når de benytter kommunens arealer.

Om virksomheden

Entreprenørservice er en kommunal driftsvirksomhed med tilhørende plan- og udviklingsafdeling. Vi løser en bred vifte af opgaver inden for vejdrift, parkdrift, renholdelse, vejafvanding, vandløbsvedligeholdelse, vintertjeneste, grå og grønne anlægsopgaver m.v..

Vi arbejder meget på tværs af organisationen Slagelse Kommune og tilstræber i videst mulige omfang at understøtte øvrige kommunale aktiviteter med vores arbejde.

Vi sætter en ære i at møde borgerne med den bedst mulige service og arbejder altid i øjenhøjde med borgerne.

Vi har en arbejdsplads, hvor der er travlt, højt til loftet, åbenhed og plads til udvikling.

Vi ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner og byder ind med god service, en høj løsningsparathed og en solid viden om opgavens løsning.

Ansættelsestidspunktet er hurtigst muligt.

Stillingen er på 37 timer om ugen og foreløbig afgrænset til to år.

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst.

Der vil blive indgået en personlig lønaftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Flere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

  • fagkoordinator/driftsplanlægger, Lasse Fjeldsted, telefon 58 57 33 87

Frist for ansøgning

  • 29. april 2019.

Der vil blive afholdt samtaler i uge 19.

Søg stillingen