Vestjobs
Århus

LEKTORAT I RESTAURERING AF ARKITEKTONISK KULTURARV

Tilmeldingsfrist 1. april 2019

Lektoratet vil blive tilknyttet forskningslaboratorium 1, Transformation, Arkitektur og Territorier, og det relaterede undervisningsprogram af samme navn. Laboratoriet tager udgangspunkt i den arkitektoniske kulturarv som en kultur, der har udviklet sig kontinuerligt gennem historien. Forskningen søger at skabe viden om og strategier for, hvordan en forståelse af denne udvikling kan udnyttes til at skabe fremtidens arkitektoniske bygningskultur.

Stillingens undervisningsdel vil blive knyttet til undervisningsprogrammet Transformation, Arkitektur og Territorier, som omfatter undervisning på bachelor- og kandidatniveau. Undervisningsprogrammets faglige spændvidde tager udgangspunkt i begrebet transformation, hvorunder restaureringsfaget indgår i en selvstændig studieenhed.

Vi søger en profil med en stærk faglige integritet, der kan bidrage til at sætte dagsordenen i den arkitektoniske udformning af vores samfund. Du skal have lyst til at indgå i et dynamisk forsknings- og undervisningsmiljø, der spænder fra værkstedsbaseret praksis over tegnebordsundervisning til akademisk forskning og formidling mv. Der lægges særligt vægt på lyst og evne til at bidrage til teamwork med tværgående samarbejder med kollegaer og eksterne parter indenfor såvel undervisning som forskning.

Arkitektskolen Aarhus opfordrer alle med relevante kvalifikationer til at søge stillingen, men vil lægge særlig vægt på ansøgninger, der er baseret på research by design, som er et prioriteret indsatsområde for skolen.

Krav til ansøgere og ansøgning

Ansættelse som lektor forudsætter undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer inden for opslagets fagområde på niveau med en tilfredsstillende gennemført ansættelse som adjunkt. Kvalifikationerne kan være opnået gennem dokumenteret forskning på internationalt niveau eller anden videre- eller nyudvikling af fagområdet. F.eks. gennem original kunstnerisk udviklingsvirksomhed på højt internationalt niveau eller på baggrund af en betydelig arkitektfaglig karriere på højt niveau.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsformularen her. I formularen skal du uploade en ansøgning, hvor du redegør for forsknings- og undervisningsinteresser i relation til opslagets emneområde. Den samlede ansøgning må ikke overstige 6 A4-sider.

Navn, adresse, e-mail og stillingskategori skal fremgå af første side af ansøgningen.

Herudover skal du uploade:

• Kopi af bevis for beståede eksaminer på kandidat og evt. ph.d.-niveau
• CV
• Portfolio med udvalgte eksempler på din professionelle, kunstneriske, akademiske og/eller undervisningsbaserede praksis (Max 20 MB)
• Publikationsliste

Deadline

Ansøgningen skal fremsendes digitalt i pdf-format, så den er arkitektskolen i hænde senest den 1. april 2019 kl. 12.00.

Yderligere Information
Spørgsmål om stillingen kan rettes til professor Mogens A. Morgen på +45 2170 0895 eller mom@aarch.dk

 

Søg på: https://aarch.dk/lektorat-i-restaurering-af-arkitektonisk-kulturarv/