Vestjobs
Århus

LEKTORAT ELLER ADJUNKTUR I RADIKAL BÆREDYGTIG ARKITEKTUR

Tilmeldingsfrist 1. april 2019

rdringer i forbindelse med udformning af rum og de kompetencer, tankegange og metoder, der skal adressere disse udfordringer.

Stillingens undervisningsdel vil blive knyttet til undervisningsprogrammet Radikal Bæredygtig Arkitektur, som omfatter undervisning på bachelor- og kandidatniveau. Forskningslaboratoriets faglige spændvidde afspejles i undervisningsprogrammet, der med udgangspunkt i bæredygtighed arbejder med arkitektoniske tilgange til samfundsmæssige, klimatiske og miljømæssige udfordringer.

Vi søger en profil med en stærk faglige integritet, der kan bidrage til at sætte dagsordenen i den arkitektoniske udformning af vores samfund. Du skal have lyst til at indgå i et dynamisk forsknings- og undervisningsmiljø, der spænder fra værkstedsbaseret praksis over tegnebordsundervisning til akademisk forskning og formidling. Der lægges særligt vægt på lysten og evnen til at bidrage til teamwork med tværgående samarbejder med kollegaer og eksterne parter indenfor såvel undervisning som forskning.

Arkitektskolen Aarhus opfordrer alle med relevante kvalifikationer til at søge stillingen, men vil lægge særlig vægt på ansøgninger, der er baseret på research by design, som er et prioriteret indsatsområde for skolen.

Krav til ansøgere og ansøgning

Ansættelse som lektor forudsætter undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer inden for opslagets fagområde på niveau med en tilfredsstillende gennemført ansættelse som adjunkt. Kvalifikationerne kan være opnået gennem dokumenteret forskning på internationalt niveau eller anden videre- eller nyudvikling af fagområdet. F.eks. gennem original kunstnerisk udviklingsvirksomhed på højt internationalt niveau eller på baggrund af en betydelig arkitektfaglig karriere på højt niveau.

Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau indenfor opslagets fagområde.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsformularen her. I formularen skal du uploade en ansøgning, hvor du redegør for forsknings- og undervisningsinteresser i relation til opslagets emneområde. Den samlede ansøgning må ikke overstige 6 A4-sider.

Navn, adresse, e-mail og stillingskategori skal fremgå af første side af ansøgningen.

Herudover skal du uploade:

• Kopi af bevis for beståede eksaminer på kandidat og evt. ph.d.-niveau
• CV
• Portfolio med udvalgte eksempler på din professionelle, kunstneriske, akademiske og/eller undervisningsbaserede praksis (Max 20 MB)
• Publikationsliste

Deadline

Ansøgningen skal fremsendes digitalt i pdf-format, så den er arkitektskolen i hænde senest den 1. april 2019 kl. 12.00.

Yderligere information

Spørgsmål om stillingen kan rettes til lektor Thomas R. Hilberth på +45 8936 0308 eller th@aarch.dk

 

Søg på: https://aarch.dk/lektorat-eller-adjunktur-i-radikal-baeredygtig-arkitektur/