Praktikpladser
Frederiksberg

JJW søger arkitekt/konstruktør praktikant til efteråret

Tilmeldingsfrist 1. juli 2019

Vores tilgang til at arbejde med arkitekturen har sit udspring i et ønske om at oparbejde en særlig arkitektonisk adfærd, hvor hjørnestenene er videndeling, helhedssyn og kreativitet med et yderligere fokus på bæredygtighed

og socialkulturel forståelse. Hos os handler arkitektur altså ikke om én bestemt stil, men snarere om forholdet til kunden og det, vi kalder arkitektonisk adfærd. En betegnelse, hvis indhold er under konstant udvikling og forandring.

Du vil indgå i et eller flere projektteam, det kan være i konkurrencefasen, i projekteringsfasen eller i udførelsesfasen.
Opgaverne kan omfatte digitalt tegningsarbede i Cad, Revit, Sketch up, eller andre andre programmer afhængig af dine kompetencer og projektets rammer. Derudover vil opgaverne omfatte modelbygning, grafisk arbejde, opmåling og registrering.

Du vil få mulighed for at deltage i møder, byggepladsbesøg, afklaringer, præsentationer vedr. projektet i det omfang det er muligt.

Send ansøgning til: 

ARKITEKTER@JJW.DK