Østjobs
København

Arkitekt til barselsvikariat i DGI Facilitetsudvikling

Tilmeldingsfrist 3. marts 2019

I denne nye stilling søger DGI Storkøbenhavn en kompetent arkitekt eller byplanlægger, som med sin indsigt i idrætsbyggeri og byudvikling kan inspirere kommuner, institutioner og private aktører til at etablere tidssvarende fysiske rammer til idræt og bevægelse i byen. Du kan formidle sammenhæng imellem idræt, bevægelse, arkitektur og byudvikling, så beslutningstagere, idrætsforeninger og andre interessenter kan tilegne sig dine ”billeder”, og får lyst til at investere og realisere nye idrætsprojekter.

Brænder du for at præge fremtidens idrætsbyggeri? Tror du på at udvikling af idrætsfaciliteter kan og skal gå hånd i hånd med overvejelser om den lokale organisering og borgernes ønsker og behov? Ønsker du et København som også er for børnene og de ældre? Så er dette måske et job for dig.

Stillingen

Det er en hovedudfordring for DGI Storkøbenhavn, at udvikling af idrætsfaciliteter og bevægelsesklare områder ikke skabes i samme takt som den generelle byudvikling. Kapaciteten for idrætsfaciliteter i det Storkøbenhavnske område er markant lavere end i resten af landet. Vi har en ambition om, at børn, unge og voksne i København skal have de samme muligheder for at leve et fysisk aktivt liv og opleve glæden ved et idrætsfællesskab, som borgere i resten af landet.

Du vil arbejde med indspil til de kommunale planprocesser, udvikling af idrætshelhedsplaner, konkrete skitseprojekter samt sparring omkring udvikling af eksisterende byrum og idrætsfaciliteter. Du vil indgå i DGI Storkøbenhavns projekt- og udviklingsafdeling, men vil arbejde sammen med kollegaer fra hele huset. Herunder ikke mindst de medarbejdere, som arbejder med interessevaretagelse og partnerskaber med kommuner, By & Havn m.v.

Du vil også have en tæt tilknytning til DGI Facilitetsudvikling, som er placeret i Århus. I DGI Facilitetsudvikling er der et team af udviklingskonsulenter og arkitekter, som har ekspertviden indenfor kapacitets- og behovsanalyser, design af rum og rammer til idræt, idrætsfaciliteters driftsøkonomi og organisering samt involveringsprocesser.

Endelig vil du arbejde med at opbygge et fagligt netværk bestående af arkitekter, landsskabsarkitekter og byplanlæggere som interesserer sig for storbyens idrætsarkitektur og byudvikling. Vi forventer også i et vist omfang at tilknytte studerende til udvalgte projekter.

Din profil

Vi søger en arkitekt eller byplanlægger som kender til idrætsområdet. Du er stærk på involveringsprocesser, kan inspirere andre og det er en fordel, hvis du:

 

  • Har indsigt i de kommunale planprocesser og myndighedsbehandling af konkrete

projekter

  • Kender til og kan agere strategisk i relation til byudviklingen i det Storkøbenhavnske område
  • Har viden om de sociale aspekter af byudviklingen
  • Har erfaring med at arbejde med skitseprojekter indenfor idrætsområdet
  • Kan opsætte udviklingsplaner – herunder vision, tidsplan, budget v.

 

Vi tilbyder

Vi tilbyder et udfordrende job med en unik mulighed for at præge udviklingen af byen og idrætten i Hovedstadsområdet. Du bliver en del af DGI Storkøbenhavns kontor i det indre København, hvor faglig tyngde og socialt engagement går hånd i hånd. Der er tale om en fast stilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Aften- og weekendarbejde vil forekomme. Løn efter kvalifikationer.

Din ansøgning

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, og vi glæder os til at modtage din ansøgning snarest og senest søndag d. 3 marts kl. 23.59. Vi gennemfører 1. runde samtaler fredag 15. marts og 2. runde samtaler onsdag 20. marts. Spørgsmål kan stilles til

direktør Jakob Juhl på tlf.: 2889 8794.

DGI Storkøbenhavn

DGI Storkøbenhavn er idrætsforeningernes udviklingshus. Vi styrker idrætsfællesskaber i en by i konstant forandring. Vi er en af 14 DGI landsdelsforeninger i Danmark og har ansvaret for samarbejdet med idrætsforeningerne i 11 kommuner i Hovedstadsområdet. Vi er 50 ansatte på vores kontorer i Vester Voldgade og i Bloxhub. Vi har mere end 500 medlemsforeninger og ca. 190.000 aktive medlemmer, og har derfor et stærkt udgangspunkt for at gøre idræt og bevægelse til en naturlig del af hverdagen for flere borgere.