Udland
Hamar

ARKITEKT OG URBANIST/PLANARKITEKT

Tilmeldingsfrist 21. marts 2019

ASAS ARKITEKTUR SØKER ARKITEKT PÅ HAMAR

 

HAMAR og HEDEMARKEN ligger i innlandet av Norge og er et sted og område som vi sterkt kan anbefale. Vi har et stabilt og behagelig klima til alle årstider. Vi har det herlig varmt om sommeren og forfriskende kjølig på vinteren. Vi har landets største innsjø Mjøsa, som det kan bades i og seiles på om sommeren, og gå på ski eller skøyter på vinteren (hvis isen legger seg). Vi har et vakkert og åpent kulturlandskap med et fantastisk lys, med lave horisonter og høy himmel. Landets beste skiterreng med et omfattende, oppkjørt løypenett ligger 20 min. i bil fra Hamar sentrum. Vi har et trygt oppvekstmiljø. Vi har et meget aktivt kulturliv og idrettsmiljø, både profesjonelt og amatørbasert. Boligprisene er moderate. Her er det godt å være!

 

Vi søker flere engasjerte og kreative arkitekter og planarkitekter til vårt Hamar-kontor. ASAS leter etter kandidater som har faglige ambisjoner, god formidlingsevne og lyst til å ta ansvar. Vårt kontor trenger både deg med sterk kompetanse i urbanisme og deg med lidenskap for arkitektur. Erfaring med prosjektering, gjennomføring av byggesaker og/eller planarbeid vil bli vektlagt, men er ingen forutsetning. Vi ønsker å finne noen som passer inn i vårt team og som kan tilføre ASAS noe positivt både faglig og sosialt.

 

ASAS er et veletablert arkitektkontor med 39 års fartstid i bransjen og består av arkitekter, urbanister og interiørarkitekter. Siden oppstarten i 1980 har vi vært i kontunuerlig vekst både på oppdragsmengde og i firmastørrelse. Vi er per i dag fordelt på tre avdelingskontorer i Norge med totalt 16 ansatte. Det er tett samarbeid mellom alle ansatte og det jobbes ofte på tvers av lokaliseringen.

 

Vi har solid erfaring fra skolebygg, studentboliger, barnehager og helsebygg, og har både private og offentlige oppdragsgivere. For tiden jobber vi med bolig- og næringsbygg, helsehus, sykehjem, restaurant, stupetårn og kultur- og idrettsbygg. Vi er også aktivt med i store reguleringsplaner, områdeplaner, medvirkningsprosesser, mulighetsstudier, parallelloppdrag og arkitektkonkurranser.

 

Våre hovedverktøy er Revit, Focus Arealplan, Adobe, Sketch-Up, 3ds MAX og V-ray. I tillegg vektlegges håndskisser, fysisk modell, VR og diagramatisk fremstilte konsepter i utviklingen av våre prosjekter.

 

Vi samarbeider fortløpende med andre arkitekter, urbanister, landskapsarkitekter og andre rådgivere for gjensidig kompetanseutvikling.

 

Kontorets daglige arbeidsspråk er både norsk, dansk og engelsk, men med ønske om en nyansatt som skal ta prosjektansvar og lede prosesser internt og eksternt, vil god formidlingsevne både muntlig og skriftlig på skandinavisk telle positivt. Formidling ved hjelp av håndskisser er også noe vi anser som en god egenskap hos kandidatene.

 

Som ansatt i ASAS blir man en del av et engasjert fagmiljø, et godt sosialt team og får både ansvar og oppfølging. Vi ønsker å ta godt vare på menneskene vi jobber sammen med, og investerer derfor både tid og ressurser i dette arbeidet. Slik oppnår vi en fin arbeidshverdag, bred faglig utvikling og gode, felles prosjekter.

 

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

 

 • universitetsutdannelse, sivilarkitekt eller master i arkitektur/urbanisme
 • minimum 3 års erfaring med prosjektering/planlegging
 • engasjement for arkitektur, by- og stedsutvikling
 • sterk formgivningsevne og gode visuelle formidlingsferdigheter
 • miljøkompetanse
 • gjerne erfaring med ASAS’ hovedverktøy
 • normal ordenssans
 • guts

 

ASAS TILBYR

 

 • en spennende arbeidsplass med varierte oppgaver
 • gode muligheter for personlig utvikling og kursing med et langsiktig perspektiv
 • investering i våre ansatte som en kunnskapsbedrift
 • lyse, fine lokaler i et tidligere industrilokale i Hamar sentrum
 • felles lunsj og sosialt fellesskap
 • et engasjert arbeidsmiljø
 • ansvar både i prosjekter og i driften av et mellomstort arkitektkontor

 

SØKNADEN

 

 • kortfattet søknad med CV og portfolio sendes: asas@as-as.no
 • søknader sendes digitalt som PDF og skal ikke overskride 20Mb
 • ved spørsmål kontakt avdelingsleder Espen Nordli Larsen på  +47 62 53 96 67
 • merk søknaden «Arkitekt Hamar»

 

Søknader vil bli vurdert fortløpende.

 

For mer info om oss se:

 

www.as-as.no

www.facebook.com/asasarkitektur/

www.instagram.com/asasarkitektur