Østjobs
Danmark

Årstiderne Arkitekter søger projektleder med speciale i byplanlægning

Tilmeldingsfrist 3. april 2019

 

Som byplanarkitekter arbejder vi med alle aspekter af byplanfaget – fra rådgivning i strategisk byudvikling til udarbejdelse af mulighedsstudier samt helheds- og lokalplaner. Vi samarbejder med developere, forvaltninger, politikere og borgere i et krydsfelt, hvor arkitektonisk kvalitet, markedsmekanismer, økonomi og politiske visioner skal gå op i en højere enhed.

Vi har pt. travlt med at løse byplanlægningsopgaver i flere af landets kommuner og har endnu flere projekter i pipeline. Lige nu arbejder vi bl.a. med en strategisk udviklingsplan for Assens by, helheds- og lokalplanlægning for et byudviklingsområde i Holbæk og planlægning for flere større butiksområder og bymidter.

Du får ansvar
Du får en vigtig rolle som projektleder på varierende opgavetyper fra store byudviklingsprojekter og strategisk byplanlægning over udarbejdelse af helhedsplaner til bebyggelsesplaner og lokalplanlægning. Som projektleder er det dig, der fører projektet sikkert igennem de forskellige faser og sikrer, at kunden føler sig tryg og at teamet koordineres med sikker hånd, så målsætninger indfries og tidsplanen holdes. Der vil være meget samspil med tegnestuens øvrige teams og kundens stakeholders, hvorfor overblik og procesledelse er vigtige redskaber, du kan bringe i spil. Ligeledes er du den, der med en engageret, analytisk og løsningsorienteret arbejdstilgang sikrer et realiserbart grundlag for kunden, som indeholder en høj arkitektonisk kvalitet.

Om dig
Det planfaglige håndværk er grundstenen i vores arbejde, og du brænder derfor også for fysisk planlægning, da du ved, at grundlaget for velfungerende byområder starter med et godt plangrundlag. Du er arkitekt eller urban designer og har et indgående kendskab til planloven, planhierarkiet og planprocesser.

Vi arbejder i tæt dialog med vores kunder og kommuner og lægger derfor stor vægt på dine kommunikative evner, din evne til at sætte dig ind i en given opgave samt din vilje til at tage ansvar igennem hele projektforløbet, så kundens visioner for byudvikling indfries med størst mulig tilfredshed. Derudover forventer vi, at du har en god skalaforståelse og gode evner inden for skitsering.  Vi forventer, at du behersker Revit, AutoCAD og Adobe-programmerne.

Da en stadig stigende del af vores projekter omfatter detailhandel, vil din eventuelle erfaring og viden inden for den del af faget være en fordel. Vi har endvidere et tæt samarbejde med tegnestuens landskabsafdeling, så hvis du har erfaring med skitsering og projektering af landskab, kan disse kompetencer også blive bragt i spil.

Derudover har du:

  • Minimum 5 års erfaring
  • Erfaring med teamarbejde
  • Erfaring med styring af et projektforløb og evt. ledelse af et projektteam.

Sådan søger du stillingen
Send din ansøgning og CV samt relevant portfolio.

Vi holder samtaler løbende og besætter stillingen hurtigst muligt.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte teamleder Mette Fuglkjær, på tlf. +45 3168 7741 eller mfh@aarstiderne.dk

Om os
Du bliver en del af byplanteamet i vores arkitektafdeling i København, der tæller mere end 100 medarbejdere.

Årstiderne Arkitekter er en af Danmarks største arkitektvirksomheder med 250 ansatte og mere end 30 års erfaring indenfor arkitektur og byggeri. Vores medarbejdere er fordelt på vores tegnestuer i København, Silkeborg, Aarhus, Herning, Oslo og Nesbyen i Norge. Årstiderne Arkitekter er en del af Sweco Danmark og sammen fungerer vi som én multidisciplinær rådgivningsvirksomhed inden for arkitektur- og ingeniørrådgivning.