Vestjobs
Århus

2 PH.D.-STIPENDIER I RADIKAL BÆREDYGTIG ARKITEKTUR

Tilmeldingsfrist 26. april 2019

Ph.d.-stipendierne vil blive tilknyttet Forskningslaboratorium 3: Radikal Bæredygtig Arkitektur og sekundært det relaterede undervisningsprogram med samme navn.

Forskningslaboratorium 3 fokuserer på forholdet mellem voksende og aktuelle samfunds- og miljøudfordringer i forbindelse med udformning af rum og de kompetencer, tankegange og metoder, der kan modsvare disse udfordringer. På forskningslaboratoriet er der fokus på forskningsspørgsmål, der adresserer den stadigt voksende afstand mellem de globale og lokale samfundssammenhænge. Kulturelle, sociale og teknologiske bæredygtige tilgange, modeller og metoder udspænder forskningsfeltet, hvor de undersøges med fokus på arkitektoniske potentialer.

Arkitektskolen søger ph.d.-stipendiater med forskningsprojekter, der kan bidrage til at nytænke feltet bæredygtig arkitektur. Ph.d.-stipendiaterne skal indgå som del af et ungt forskningsmiljø under opbygning og udvikling. Forskningsmiljøet opfatter bæredygtighed som en aktuel udfordring, der kalder på radikal tænkning og handling. Vi søger forskningsprojekter, der adresserer denne udfordring og formulerer nytænkende forskningsspørgsmål om arkitektonisk bæredygtighed, som udforsker og udvikler fysiske og rumlige konsekvenser og muligheder. Vi lægger særlig vægt på projekter, der knytter disse spørgsmål til arkitektur som konkret bygget praksis. Forskningsprojekterne skal relatere sig til forskningslaboratoriets fokus.

Arkitektskolen Aarhus vil lægge særlig vægt på ansøgninger, der er baseret på Research by Design, da det er et prioriteret indsatsområde på skolen.

Stillingen

Stillingen forudsætter indskrivning på ph.d.-skolen med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i arkitektur. Ph.d.-studiet er et treårigt videnskabeligt studium. Stillingen omfatter desuden undervisning og formidling, som vil blive knyttet til forskningsprojektet.

Stillingen ønskes besat fra den 1. september 2019. Aflønning sker efter AC-fællesoverenskomsten.

Krav til ansøgere og til ansøgning

Arkitektskolen søger en ph.d.-stipendiat med relevant akademisk baggrund på kandidatniveau.

Du ansøger ved at udfylde formularen via linket nedenfor. I formularen skal du uploade en ansøgning, der skal indeholde en projektbeskrivelse i relation til forskningslaboratorie 3’s fokusområder og den ovenfor beskrevne faglige ramme. Projektbeskrivelsen skal indeholde emneformulering og problemstilling, teoretisk og metodisk tilgang, kortfattet tidsplan og overvejelser om studiets forventede resultat. Den samlede ansøgning må ikke overstige 6 A4-sider.

Navn, adresse, e-mail og stillingskategori skal fremgå af første side af ansøgningen.

Herudover skal du uploade:

  • Kopi af bevis for beståede eksaminer på kandidatniveau
  • CV, evt. med publikationsliste
  • Portfolio (Max 20 MB)
Deadline

Ansøgningen skal fremsendes digitalt i pdf-format, så den er Arkitektskolen i hænde senest fredag den 26. april 2019 kl. 12.00.

Yderligere Information

Spørgsmål om stillingen og forskningsprojektet kan rettes til:
Lektor Thomas R. Hilberth på 8936 0308 / th@aarch.dk eller ph.d.-skoleleder, lektor Claus Peder Pedersen på 8936 0227 / cpp@aarch.dk.

 

søg på: https://aarch.dk/2-ph-d-stipendier-i-radikal-baeredygtig-arkitektur/