Det gode cv

CV´et oplyser om din uddannelse og erhvervserfaring. Cicero var ophavsmand til ordet curriculum vitae, derpå latin betyder “livsløb”.

Vedhæft altid et CV til din ansøgning. Et CV´giver en kort, sigende og overskuelig beskrivelse af dine kvalifikationer og erfaring.  Et CV er din chance for at dokumentere og kommentere dine kompetencer.

Et CV er målrettet til den virksomhed og stilling, hvor du søger job. Hvad der er væsentligt i ét job kan være uvæsentligt i et andet. Selv om du genbruger dit CV skal du derfor altid tilpasse det det job, som du søger. Opbyg dit CV i omvendt kronologisk rækkefølge. Begynd med dit nyeste job og slut med det ældste.

Formalia. Det skal et CV indeholde
• kontaktoplysninger – navn, adresse, telefonnummer, mobilnummer og mailadresse

• personlige oplysninger – alder, eventuelt civilstand og børn (kvinder i den fødedygtige alder skal overveje, om denne type information fremmer deres mulighed for at blive indkaldt til samtale)

• faglige og personlige kompetencer /résumé

• erhvervserfaring; ansættelsesperiode, virksomhed, titel, arbejdsopgaver, ansvar, resultater og lignende. Har du været selvstændig, kan du nævne dine kunder

• uddannelse – titel, afgangsprojekt/speciale/hovedopgave, linie, valgfag mv.

• kurser/efteruddannelse

• it-kundskaber – for arkitekter og designere er det ofte vigtigt at have gode it-kundskaber. Beskriv dit kendskab til ArchiCAD, AutoCAD, Autodesk VIZ, Adobe Collection og lign. Niveauet kan fx beskrives med: administrator, superbruger, bruger og har kendskab til Du kan også illustrere dit niveau visuelt med angivelse af prikker.

• udlandsophold – skriv, hvor længe du har været væk, og hvad du har foretaget dig

• publikationer – artikler, bøger og lign. Uddyb med årstal, forlag eller medie, titel og/eller indhold

• konkurrencer – hvis du vundet konkurrencer enten som studerende eller færdiguddannet

• frivilligt arbejde – bestyrelsesarbejde og lign.

• sprogkundskaber – sproglige kvalifikationer både skriftlige og mundtlige

• fritidsinteresser

• referencer og anbefalinger

Andet materiale
Du kan vedlægge kopi af eksamenspapirer og anbefalinger. Du kan også vedlægge eksempler på dit arbejde eller eksamensopgaver, men pas på ikke at sende for meget. Vurdér ved hver ansøgning, hvad der er relevant at sende med af materiale. Og husk, at der skal være sammenhæng mellem CV og ansøgning.

Eksempel på CV 

Sidst redigeret: 5. juli 2017