Coach

Coach Stine Munch-Nielsen. Foto: Anita Corpas

COACHING SKER VIA VIDEO (DU FÅR TILSENDT ET LINK), TELEFON ELLER FYSISK FREMMØDE - MANGE VÆLGER PT TELEFONSAMTALER OG VIDEO SOM FØLGE AF CORONA

Som noget unikt, kan du som medlem få samtaler med en professionel coach.
Derudover kan du få journalistisk sparring på ansøgninger, redskaber til at forebygge stress samt personlighedstests.


Coaching kan være noget for dig, hvis du:
  • vil have hjælp til at definere mål og retning i arbejdslivet.
  • vil handle på mål og drømme
  • vil skifte job eller karriere
  • Har behov for støtte mens du søger job
  • vil bliver bedre til at definere dine styrker og sætte ord på dig selv, som arkitekt eller designer
  • er gået i stå med en opgave på studiet eller er i tvivl om studieretning
  • er nervøs for en kommende jobsamtale
  • vil forberede dig til din næste MUS-samtale

Sådan foregår det
Forud for en samtale definerer du, hvad du gerne vil have ud af samtalen eller samtaleforløbet. Undervejs hjælper coachen dig med at opnå ny indsigt og bevidsthed. Det sker gennem spørgsmål. Formålet er at hjælpe dig til at få mere struktur på dine tanker, ønsker og mål.

Coaching er også et godt redskab, når du skal finde frem til, hvad der eventuelt forhindrer dig i at nå dine mål, og hvordan du kan overvinde disse forhindringer. Først når du har dine mål klarlagt, og er bevidst om eventuelle forhindringer, er du i stand til at udarbejde en effektiv handlingsplan for, hvordan du kommer derhen, hvor du gerne vil.

Coaching samtaler via Skype og telefon  (personligt fremmøde  – ikke en mulighed pt. pga. Corona)

Du kan få samtaler over telefon eller via Skype.

Afbestilling skal ske 24 timer før aftalt møde. Møder du ikke op til en aftalt tid, tæller din tid for én samtale.

 

Bestil tid

Kontakt Forbundet Arkitekter og Designeres sekretariat, hvis du vil booke tid til en coachingsamtale eller et samtaleforløb på 3 gratis samtaler med karrierecoach Stine Munch-Nielsen.

Send en mail til: faod@faod.dk. Skriv “coaching” i emnefeltet og at du gerne vil booke en tid.

Du kan også ringe til os på 32 83 69 90 og vi aftaler en tid til dig. En coachingsamtale varer ca. en time.

 

Coaching og udviklingssamtaler
Baggrunden for at søge coach er individuel: Nogle har behov for støtte til at handle på et specifikt mål eller ønske, andre vil gerne have mere afklaring om hvad vil i deres arbejdsliv og karriere. Nogle ønsker at med bryde uhensigtsmæssige mønstre, som fx tanker, der hindrer dem i at handle på egne mål og ønsker. Nogle har behov for mere indsigt i egne kompetencer og styrker for at bevæge sig i den rigtige karriereretning og få en bedre forståelse for hvor de finder gnisten i arbejdslivet. Andre ønsker større arbejdsglæde i deres nuværende job.

Samtalerne tager delvis afsæt i forskning inden for positiv psykologi og vi arbejder bl.a. med at finde dine individuelle ressourcer og styrker. Gennem samtalerne kan du fx blive mere bevidst om, hvad der motiverer dig og hvilke funktioner og roller du trives og præsterer bedst i. Denne indsigt er både en fordel for dig og din arbejdsgiver og den kan hjælpe dig til bl.a. lønforhandlinger, MUS samtaler, ved jobsamtaler og i ansøgninger.

Du kan også få:

 

Journalistisk sparring
Du kan få sparring på og redigering af ansøgning og CV. Her vil fokus være på at målrette dit ansøgningsmateriale bedst muligt ift. et givent job samt på at skabe paralleller mellem dig/ dine kompetencer/ styrker og et job / virksomhed.

 

Personlighedstest
Du kan tage to tests : “Karrieremodellen”, som gør dig klogere på din karriereretning og Realise2, som er en styrketest og udviklingstest. Hver test koster 250 kr. og inkluderer en individuel samtale. Er du ledig, kan du få begge samtaler gratis.

 

Hjælp til at forebygge stress
Mange arkitekter, designere og studerende rammes af stress. Uanset om din stress er privat eller arbejdsrelateret, kan længerevarende stress påvirke din arbejdsindsats og i værste fald føre til længerevarende sygemelding. Derfor er det både i din egen og arbejdsgivers interesse, at du håndterer din stress i tide. Er du nervøs for, at du er ved at få stress kan du få en indledende snak om dine symptomer. Under samtalerne, vil du også få opgaver, som kan hjælpe dig til at identificere, hvad der stresser dig og du vil blive coachet på, hvordan du kan håndtere og forebygge din stress. Stress udløses som oftest af eksterne forhold kombineret med dine tanker og bekymringer.