Nyt fra branchen

Inkluderende og funktionelt velfærdsbyggeri

Fællesskabets Hus i Ry. Visualisering LINK arkitektur.

Fællesskabets Hus i Ry sætter nye standarder for demensvenligt byggeri.

Fællesskabets Hus i Ry ved Skanderborg indvies officielt 28. januar 2020. Det nye byggeri i Skanderborg Kommune rummer 72 demensvenlige plejeboliger og et fælleshus, der skal fungere som et socialt centrum for lokalsamfundet, skriver LINK arkitektur i en pressemeddelelse.

I takt med at vi lever længere, ændres også de udfordringer, som danske plejehjem skal håndtere. Især demens er blevet en af vor tids største velfærdsudfordringer. Af de omkring 41.000 danskere, der bor på plejehjem, er to tredjedele ramt af demenssygdom – og det stiller store krav til de omgivelser, beboerne befinder sig i.

Netop den udfordring har partnerne bag Fællesskabets Hus sat sig for at løse i udformningen af det nye byggeri. Ambitionen har været at lave et foregangseksempel på et kommunalt velfærdsbyggeri, der både er smukt, inkluderende og funktionelt.

Fællesskabets Hus er tegnet af LINK arkitektur, C.C. Contractor er totalentreprenør, ERIK Arkitekter er bygherrerådgiver, og COWI er ingeniører.

 

Hjemlighed og sikkerhed
Byggeriets overordnede udtryk og skalering i mindre røde teglhuse, der tilpasser sig det omkringliggende boligområde, er medvirkende til at skabe genkendelighed og signalere hjemlighed. Med den valgte disponering er der overalt gode dagslysforhold og adgang til attraktive, grønne uderum. Udover at skabe identitet og overblik, tilbyder de grønne gårdrum et afskærmet udeareal, hvor der ikke er fare for, at beboerne bliver væk. Landskabet er tegnet af LABLAND arkitekter.

Hos LINK arkitektur sætter vi altid beboerne i centrum i vores byggerier – form og funktion hænger uløseligt sammen. Med Fællesskabets Hus har vi søgt at skabe et byggeri, der både løser praktiske udfordringer for beboere og personale, men også tiltrækker familie, venner og andre folk fra lokalsamfundet i Ry. Vores klare mål har været etableringen af hjemlighed frem for institution, siger Niels Bondrup Jensen, konkurrencechef hos LINK arkitektur.

 
Ophold og tilfældige møder
Byggeriet tilbyder på den ene side fællesskab og inviterer til ophold og tilfældige møder. Samtidig tager arkitekturen hensyn til den privathed og tryghed, som beboerne i plejeboligerne og nogle af brugerne af de øvrige faciliteter i byggeriet har behov for. Boligernes direkte tilknyt­ning til fællesrum og servicecenter sikrer, at beboerne kan deltage i fællesskaberne i byggeriet, enten aktivt eller observerende på afstand.

Udover 72 plejeboliger indeholder Fællesskabets Hus centerfunktioner som café, sundhedsklinik, administrative faciliteter, multisal og produktionskøkken alt sammen centreret om på et dobbelthøjt orangeri, der bliver hjertet i det nye byggeri. Centerfunktionen skal rumme aktiviteter, der sikrer, at også lokalbefolkningen bliver en aktiv del af stedets daglige liv.

Det samlede areal er 7.925 m2 fordelt mellem boliger og fællesarealer. Projektet blev vundet i en totalentreprisekonkurrence i 2017 i samarbejde med C.C. Contractor, LABLAND architects og COWI.

 


OM LINK arkitektur

LINK arkitektur er en skandinavisk arkitekturvirksomhed med 16 kontorer og 470 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. LINK arkitektur specialiserer sig i større velfærdsbyggerier, hvor der er plads til både arkitektur, samfund og borgere. Senest har LINK arkitektur stået bag den nye Nordfløj på Rigshospitalet, Dansk Center for Partikelterapi i Aarhus og det nye Aalborg Universitetshospital.

LINK arkitektur er blandt de førende tegnestuer i Skandinavien – både hvad angår projektantal, medarbejderantal og omsætning.

Med 15 kontorer i Danmark, Norge og Sverige har vi en stærk lokal forankring i hele Skandinavien. Samtidig har vi altid den nødvendige kapacitet og de specialkompetencer, der måtte være behov for i et givent projekt, også ifm. store og komplicerede opgaver. Vi kombinerer lokalkendskab med bredde og dybde.

Udover bygningsarkitektur har vi en bred kompetence inden for urbanisme, landskab, indretning, design og byplan samt BIM, energi og bæredygtighed. Og vi er til enhver tid parate til at give os i kast med både store og små projekter – fra storskala boligudvikling over komplicerede hospitalsbyggerier til bæredygtighedscertificerede skoler og indbydende konferencehoteller. Vi har en meget bred erfaring inden for alle disse projektområder, ligesom vi har en lang tradition inden for byplanlægning, kontorudvikling, idrætsfaciliteter, infrastrukturprojekter og industribyggeri.