Nyhed

Hvad gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs

Hvis din arbejdsgiver går konkurs eller lader være med at udbetale din løn, er det vigtigt, at du handler hurtigt, for hvis du lader være med at gøre noget, risikerer du at gå glip af den løn, din arbejdsgiver skylder dig.

Af Anne Stecher og Bo Billeskov Grünberger

Det kan måske begynde med, at din chef fortæller dig, at han mangler penge og desværre ikke har råd til at give dig løn i denne måned. Måske føler du, at du gerne vil hjælpe og siger, at det er helt i orden, og du godt kan forstå, at det kan være svært, og at han kan give dig lønnen senere. Men lad være med det, for det kan koste dig dyrt!

Når krisen begynder at kradse, ser arbejdsgiverne sig om efter steder, hvor de kan spare, og her er løn og pensionsindbetalinger populære steder at skære væk. Så hvis du opdager, at din arbejdsplads ikke har indbetalt penge til din pension, eller at du ikke får udbetalt din løn, så skal du være opmærksom, for det kan være første tegn på, at din arbejdsgiver er ved at gå konkurs, og her må du som ansat handle korrekt for at sikre dig selv.

Vi har sammensat en guide, der tager dig i hånden og leder dig igennem de skridt, du må tage, når du skal sikre, at du får den løn, du har ret til og ikke kommer til at stå bagefter med en eller flere måneders løn, som du aldrig får udbetalt. Læs mere under billedet.

 

Når du ikke får din løn

Hvis din arbejdsgiver ikke giver dig din løn, er det nødvendigt, at du handler hurtigt og korrekt. Hvis ikke du gør det, kan du risikere ikke at få den løn, du har krav på, hvis arbejdsgiveren senere går konkurs.

Det første du skal gøre, er at kontakte os og få en skrivelse, som du skal sende til din arbejdsgiver. Her står der, at du kræver at få den løn, som du har krav på, og at arbejdsgiver har fem fulde arbejdsdage til at udbetale den, og at du betragter dig selv som opsagt, hvis ikke arbejdsgiveren gør det. Det kan virke hårdt, hvis du er glad for din chef og din arbejdsplads, men det er et helt nødvendigt skridt, hvis du vil sikre dig selv og ikke vil risikere at miste din løn.

Det er meget vigtigt, at du ikke bare bliver væk fra dit arbejde, hvis ikke du får din løn. Hvis du bliver væk, så misligholder du din del af din ansættelseskontrakt, og din arbejdsgiver kan derfor bortvise dig med øjeblikkelig virkning. Du går dermed glip af din løn i din opsigelsesperiode.

Hvis din chef ikke reagerer på kravet om at få din løn indenfor fristen på fem dage, kan du betragte dig selv som opsagt og fritstillet, når du har sendt en skriftlig opsigelse af dit ansættelsesforhold til din arbejdsgiver. Du har så krav på den løn, som din arbejdsplads skylder dig – både for den løn, du ikke har fået udbetalt og lønnen i dit opsigelsesvarsel. Og du er fri til at finde et nyt arbejde. Men husk at holde os opdaterede med din situation.

Samtidig med at du sender dit lønkrav vil vi kontakte din arbejdsgiver og give en frist på ti dage til at udbetale den løn, de allerede skylder dig, en såkaldt inkassoskrivelse. Med inkassoskrivelsen tilbyder vi også din arbejdsgiver,  at vi begærer dem konkurs nu, hvis de vil skrive under på det. Det lyder mærkeligt, at de skulle gå med til at blive begæret konkurs, men det skyldes, at det koster penge at gå konkurs, medmindre det er en fagforening, der begærer dem konkurs. Det er altså billigere for en arbejdsgiver at gå konkurs, hvis det er os, der begærer dem konkurs. Selv hvis din arbejdsgiver ikke går frivilligt med til at blive begæret konkurs af FAOD, kan vi efter de 10 dages frist er gået, vælge at indgive konkurs alligevel (hvis den manglende betaling skyldes virksomhedens økonomi). Den eneste forskel er, at hvis arbejdsgiver frivilligt skrev under på det, kunne vi gøre det øjeblikkeligt, mens vi ellers er nødsaget til at vente til inkassoskrivelsens 10 dages frist er udløbet, før vi kan gå i gang med en konkurs.

Få din løn efter konkurs

Hvis din arbejdsgiver går konkurs, vil en advokat blive udpeget som kurator. Kuratorens opgave er at finde ud af, hvor mange penge, der kan findes i konkursboet og derefter finde ud af, hvem der skal have pengene ud fra en prioriteret liste blandt dem, der har penge til gode i virksomheden (kaldet kreditorer). Løn til medarbejdere er prioriteret højt på denne liste, så hvis der er penge i konkursboet, er chancen god for, at du får din løn.

Som lønmodtager er du heldigvis bedre stillet end de andre kreditorer i konkursboet, for du kan søge om at få din manglende løn udbetalt hos Lønmodtagernes Garantifond (LG). LG kan udbetale løn for op til et halvt år tilbage fra konkursdatoen, men der er nogle ting, du skal være opmærksom på:

 • LG udbetaler kun løn. De dækker ikke de udlæg du kan have haft, f.eks. kørselsgodtgørelse, efteruddannelse eller andre ting, du har lagt ud for i det daglige arbejde.
 • LG dækker op til en maximumsgrænse på 160.000 efter skat. Herudover kommer feriepenge. Hvis du er højtlønnet eller har et langt opsigelsesvarsel, kan du altså blive udsat for, at LG ikke dækker alle de penge, du har til gode hos din arbejdsgiver. Du kan da håbe, at der er penge i konkursboet til at dække differencen, men det er langt fra altid tilfældet.

Typiske faldgruber

Den fejl vi oftest ser hos vores medlemmer er, at de simpelthen er for rare og loyale over for deres arbejdsgiver. Mange vil gerne hjælpe til med, at virksomheden kan overleve og siger måske ja til, at de kan undvære deres løn i en måned eller to. Her kan du risikere at falde i den fælde, at LG betragter den løn, du ikke har fået af din arbejdsgiver som et lån fra dig til arbejdsgiveren. Hvis du selv har sagt, at du godt kan vente med at få din løn, kan LG i visse tilfælde altså opfatte det sådan, at du har lånt arbejdsgiveren pengene, og dermed kan du risikere, at LG ikke vil dække den løn, du mangler.

Du kan også risikere, at du bliver ramt af LGs forældelsesfrist på seks måneder. Du må huske, at LG kun går seks måneder tilbage fra konkursdatoen og dækker den løn, pension, feriepenge, mv., du måtte have krav på i den periode. Hvis du mangler løn mv. for mere end seks måneder, vil LG ikke dække den.

Vi ser ofte, at det første sted en arbejdsgiver sparer er pensionsudbetalingerne til medarbejderne, fordi de færreste tjekker, at der er blevet indbetalt pension hver måned. Hvis du har en fornemmelse af, at økonomien går dårligt hos din arbejdsplads, så se efter, om de har husket at udbetale din pension. Dette kan du gøre ved at ringe til dit pensionsselskab og spørge dem.

Hvis du er bange for, at din arbejdsplads har en dårlig økonomi, skal du lade være med at lave udlæg for arbejdsgiveren for dine udlæg kan du risikere selv at skulle dække i sidste ende, hvis din arbejdsgiver går konkurs. Du skal få pengene på forhånd, og du skal holde styr på dit kørselsregnskab og få pengene for kørsel udbetalt hver måned.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vi hjælper gerne, hvis du ikke har fået din løn eller lignende, eller hvis din arbejdsplads er gået konkurs. Hvis du er fratrådt en arbejdsplads, der er gået konkurs, hjælper vi også med at søge LG om feriepenge fra din tidligere arbejdsplads, så også her kan du kontakte os.


Hvad dækker LG

LG dækker:

 • løn, feriepenge eller pension for arbejde, du har udført.
 • løn, feriepenge eller pension for din opsigelsesperiode.
 • pension for tidligere perioder.
 • betaling for søndage og helligdage.
 • tillæg (fri bil/tlf., bonus, fritvalg, akkordoverskud mv.).

LG dækker ikke:

 • kørselsgodtgørelse, diæter og repræsentationsudgifter
 • udlæg som din arbejdsgiver skulle have refunderet
 • godtgørelse for manglende ansættelsesbevis
 • gebyr og honorar ved indgivelse af konkursbegæring
 • G-dage (1. til 2. ledighedsdag)
 • konventionalbod i henhold til en konkurrenceklausul.
 • Efteruddannelsesmidler.