Nyt fra branchen

Her kan du springe i søen i maj 2021

Skanderborg Søbad. Illustration: Spektrum Arkitekter.

Spektrum Arkitekter og MT Højgaard har vundet den udbudte totalentreprise om at bygge Skanderborg Søbad og Kulturløberen.

Entreprenørfirmaet MT Højgaard har i samarbejde med Spektrum Arkitekter vundet den udbudte totalentreprise om at bygge Skanderborg Søbad og Kulturløberen, som er et opholds- og aktivitetsområde mellem Kulturhuset og søen.
Projektet var udbudt som en såkaldt omvendt licitation, hvor byggefirmaer byder ind på at lave det bedste projekt inden for en fast pris. Fastprisaftalen for Søbadet og Kulturløberen er på 12,5 millioner kroner, skriver Realdania i en pressemeddelelse.

Badegæsterne forventes at kunne springe i søen i maj 2021.

Skanderborg Søbad vil blive et levende samlingssted med to bassiner, udspringsplatform, solterrasser, sauna og kajak- og SUP-faciliteter, og bliver en del af et sammenhængende byrum, som strækker sig fra Adelgade til søen med Kulturhuset i Skanderborg som naturligt bindeled. 

 

Kultur og bevægelse bindes sammen
Et bredt sammensat bedømmelsesudvalg pegede på tilbuddet fra MT Højgaard på baggrund af en samlet vurdering af teknisk kvalitet, arkitektur, funktionalitet og tilgængelighed inden for den økonomiske ramme. 
Byrådet behandlede sagen på byrådsmødet 24. juni 2020 og godkendte bedømmelsesrapporten.  

– Vi får meget søbad for pengene, og jeg er sikker på, at stedet bliver et utroligt aktiv for Skanderborg Kommune – både for borgerne, forretninger, foreningsliv og for turister. Området er helt unikt med smuk natur og spændende kultur lige i hjertet af byen, og med Søbadet og Kulturløberen bliver det hele bundet sammen i en helhed, siger bogmester Frands Fischer. 

– Søbadet og Kulturløberen bliver multianvendeligt og til gavn for mange målgrupper. Det er spot on i forhold til manges ønsker om at være aktive udendørs og på forskellige tidspunkter. Det bliver et fantastisk samlingssted for kultur og bevægelse, siger Tage Nielsen, formand for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget. 

 

Også for vinterbadere, roere og kørestolsbrugere 
Skanderborg Søbad bliver bygget i beton og træ. Det 1.500 kvm store søbad kommer til at omfatte to bassiner, terrasser, udspringsplatform, omklædning, toiletter, sauna, multirum, depot til kajak og SUP, adgangsbro og kajplads for skibet Dagmar. Søbadet bliver tilgængeligt for alle ud fra principperne om universel tilgængelighed. Det betyder, at der er nem adgang for barnevogne, kørestole osv.  

Projektet skaber en særlig synergi mellem det indendørs Kulturhus og det udendørs Søtorv. Netop kombinationen af kultur- og fritidsliv på den måde har vakt opsigt uden for kommunens grænser. 

Nationale fonde støtter projekter med i alt 12,5 millioner kroner ud af en samlet projektsum på 28 millioner kroner for renovering- og udvidelse af Kulturhuset samt etablering af Søbadet og Kulturløberen. 

– Vinderprojektet skaber en stærk sammenhæng mellem byrummet, Kulturhuset, Byparken og søen – både hvad angår udformning og de mange forskellige rekreative aktiviteter, som det giver mulighed for. Derudover skaber projektet også rigtig gode muligheder for at afholde kulturaktiviteter i bred forstand helt tæt på vandet. Blandt andet fordi der er et overdækket område under udsigtsterrassen, og fordi tribunen er roteret lidt mod syd, siger projektchef i Realdania, Laura Kristine Bjerre Munch.

 

Fokus på tilgængelighed og bæredygtighed
Lokale og Anlægsfonden bidrager også til det samlede projekt.

– Søbadet skaber helårlige aktivitetsmuligheder i, på og ved vandet. Idræts- og kulturlivet smelter sammen, understøttet af søbadets placering for foden af kulturhuset, og som en vigtig del af arkitekturen bliver både søbadet og kulturtorvet designet med fokus på bæredygtighed og tilgængelighed for alle på tværs af funktionsevne og alder. I LOA er vi glade for at kunne bidrage til et nyt aktivt kulturelt mødested i byen, siger Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden.