Nyt fra branchen

Helle Juul valgt til Vice President af INTA

Helle Juul er blevet udpeget til Vice President af INTA.

Helle Juul, Founding Partner og CEO, Juul | Frost Arkitekter er blevet udpeget til Vice President af INTA. Helle Juul blev valgt til INTA i december 2019.

Helle Juul, Founding Partner og CEO, Juul | Frost Arkitekter er blevet valgt til INTA, International Urban Development Associations Governing Board i december 2019 og udpeget til Vice President af INTA, ved INTA’s Kongres, 24 jan. 2020, skriver Juul | Frost Arkitekter i en pressemeddelelse.

Helle Juul blev valgt til Vice President på baggrund af sine ekstensive erfaringer indenfor byudvikling og Juul | Frost Arkitekters fokus på at fremme sundhed i fremtidens byer, et fagligt fokus tegnestuen deler med INTA.

INTA arbejder aktivt for at gentænke koblingen mellem sundhed og urban udvikling og med programmet “Pilot Healthy Places-programmet” bidrager INTA til forbedringer af sundhed og velbefindende ved at skabe nye forbindelser mellem aktører inden for sundhed og byudvikling – Målet er at fremme en ny urban sundhedskultur. 

Med mere end halvdelen af klodens befolkning bosat i urbane område, er sundhed et af det 21. århundredes vigtigste emner i byudvikling, særligt i forhold til to store samfundsmæssige udfordringer; demografiske forandringer samt flere ældre og tilpasningen til klimaforandringerne. Jeg glæder mig til, sammen med medlemmerne, at sætte sundhed på den internationale dagsorden indenfor byudvikling og udvikle nye metoder og redskaber til at understøtte en ny urban sundhedskultur i verdens byer siger Helle Juul.
 

 

2.000 aktører, 60 lande, 100 byudviklingsprojekter 
INTA er et internationalt netværk, der samler 2.000 aktører, fra 60 lande, inden for byudvikling: beslutningstagere, nationale, regionale og lokale myndigheder; ledere indenfor ejendomsudvikling, konstruktion og ingeniørarbejde; fremtrædende tænkere og forskningsinstitutter; indflydelsesrige arkitekter og byplanlæggere, for at skabe nye parametre og langsigtede strategier for bæredygtig udvikling af verdenens urbaniserede områder.

INTA faciliterer blandt andet peer-to-peer udveksling mellem beslutningstagere og praktikere, hvor medlemmer hjælper byer og regioner verden over med erfaringer og know-how. Siden 1987 har INTA været involveret i næsten 100 byudviklingsprojekter i over 40 lande over hele verdenen. 

 

Læs mere om INTA.

 


Helle Juuls Blå bog

Gennem de sidste tre årtier har Helle Juul arbejdet med, undervist og forsket i by- og byrumsspørgsmål, helhedsorienteret og behovsbaseret byudvikling. 

Helle Juul har været ansvarlig for “Byens Rum som udviklingsstrategi” – et Realdania-finansieret udviklingsprojekt, der arbejder med redskaber til udviklingen af byens rum. Projektet har etableret en videndelingsplatform og udgivet tre bøger: Byens Rum 1 + 1.5 + 2. 

Helle Juul er ligeledes ansvarlig for rapporten ”Fremtidens Campusområder – fra den akademiske landsby til urban universitetshub” udarbejdet for Universitets- og Bygningsstyrelsen – et udviklingsprojekt, der kvalificerer arbejdet med fremtidssikring af campusområder. 

Helle Juul står bag en lang række markante urbane strategier i hele Skandinavien, som har vist sin styrke i sin konkrete realisering.