Nyt fra branchen

Hædersmedaljer til arkiteter

En af medaljerne, Eckersberg Medaillen. Foto: C. F. Møller.

Medaljer fra Akademiet til arkitekterne Mads Mandrup, Søren Rasmussen, Dan Stubbergaard, Signe og Christian Cold og Jakob Steen Christensen.

Arkitekterne Mads Mandrup, C.F. Møller Architects, og Søren Rasmussen, ONV Arkitekter, er tildelt Eckersberg Medaillen.
Og Dan Stubbergaard, Cobe, og Signe og Christian Cold, Entasis, er tildelt C.F. Hansen Medaillen.

Endelig er Jakob Steen Christensen, partner i JAJA Architects, tildelt Franciska Clausen Medaljen.

En gang om året tilkender Akademiet medaljer til arkitekter og billedkunstnere, som har udmærket sig særligt inden for deres felt. Traditionelt overrækkes medaljerne ved en ceremoni på Charlottenborg Slot med deltagelse af H.M. Dronningen. Grundet Covid-19 er ceremonien ind til videre aflyst.

Mads Mandrup tilkendes Eckersberg Medaillen af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster for ”sin evne til at lede lange og komplicerede processer frem til resultater af høj kunstnerisk kvalitet”, skriver C.F. Møller Architects i nyhederne.

Mads Mandrup hædres for at være ”En arkitekt, der virker kunstnerisk gennem sikker ledelse, ved at holde kursen uanset hvilke hindringer, der måtte komme”, lyder det blandt andet i motiverinen fra Akademiet,

 

Søren Rasmussen
I motiveringen af Søren Rasmussen står der blandt andet, at ”Søren Rasmussen er indehaver af tegnestuen ONV Arkitekter. Selv kalder han sin tegnestue ”en ambitiøs tegnestue med vægt på enkelhed, klarhed og ikke mindst på at ”få mere ud af mindre”.”Søren Rasmussens filosofi er enkel: ”Præfabrikerede huse er oftest billigere at producere, så man kan opføre boliger med særlige arkitektoniske kvaliteter, til overkommelige priser”. Denne filosofi har været drivkraften i de 20 år, som tegnestuen har eksisteret.Søren Rasmussen har efterhånden bygget utallige billige boliger til den almindelige dansker”.

 

Dan Stubbergaard
I motiveringen for Dan Stubbergaards modtagelse af C.F. Hansen Medaillen står der blandt andet, at ”Cobe er en tegnestue, der fra begyndelsen har haft fokus på den menneskelige dimension i arkitekturen. Det gælder menneskelige relationer, menneskelige proportioner og menneskelige sanser. Uanset om det drejer sig om byplanlægning, byarkitektur, bygningskunst eller design, har Cobe fastholdt det humanistiske perspektiv. Dan Stubbergaard skaber en ro og en urokkelig vision om det gode liv. Hvad enten det gælder den nye bydel i Nordhavn –der er tænkt som et intimt øhav forbundet med broer for gående og cyklister –der udvikles med tiden, i forhold til de forandringer der sker i den lange proces, eller det gælder børnelandsbyen på Frederiksberg, hvor den store institution er opdelt i rum i børnenes målestok. Tegnestuens projekter har ikke en karakteristisk stil, men en karakteristisk holdning. Tingbjerg Bibliotek respekterer den ikoniske arkitektur i området, men tilfører samtidig en attraktion, der både skaber værdi for brugerne og tiltrækker positiv opmærksomhed udefra. Det er der brug for”.

 

Signe og Christian Cold
Arkitekterne Signe og Christian Cold fra Entasis er i 2020 tilkendt C.F. Hansen Medaillen blandt andet fordi, ”Arkitekterne Signe og Christian Colds værker kommer hele spektret rundt og fæster sig i bevidstheden. De rører os, provokerer os, udfordrer os –de insisterer på og fastholder arkitekturen som en kunstart. Arbejdet med program, sted, materialitet og tektonik kaster i Signe og Christian Colds hænder altid noget nyt af sig. Det er undersøgende, eksperimenterende og ambitiøst, båret af en indlevelse, omhu og dedikeret søgen efter at nå ind til arkitekturens kerne, den større mening, i værkerne. Man mærker arkitekturen, den skiller sig ud og er helt sin egen. Det er ikke altid imødekommende eller smukt i klassisk forstand, men altid vedkommende –det vil os noget, kræver noget af os –det er poetisk, tankevækkende”.

 

JAJA Architects
Arkitekterne Jan Tanaka, Jakob Steen Christensen og Kathrin Susanna Gimmel fra JAJA Architects er ilkendt Franciska Clausen Medaljen for P-hus Ejler Bille.

“Parkeringshuse er, indtil videre, et nødvendigt onde i vores byer; et ofte malplaceret infrastrukturelt element i det samlede bybilledes facader og kantzoner. Men på et nyt p-hus i den københavnske Ørestad er det lykkedes arkitekterne fra JAJA Architects, gennem en smuk bearbejdning af facaderne, at komme med et overbevisende bud på, hvordan dette kan gøres anderledes.Facadernes patchworkfelter af strækmetal og murede dele varierer i skala.

De øverste dele forbliver i bybilledets og p-husets store skala med det rustne metal i store felter indrammet af smalle teglbånd. Men hvor facaderne møder gadens rum og liv, bliver skalaen menneskelig og oplevelsesrig med små nicher, detaljeret murværk og facadebeplantning, så der skabes en kantzone, der på trods af den lukkede facade bliver en daglig glæde at passere

P-huset på Ejler Billes Allé er således et bevis på, at en arkitektonisk behandling af infrastrukturelle anlæg kan være med til at bidrage positivt til en skønnere hverdag for os alle. Og for dette tildeles Jan Tanaka, Jakob Steen Christensen og Kathrin Susanna Gimmel Franciska Clausen Medaljen i 2020″, fremgår det af motiveringen.

Læs motiveringer for alle medaljemodtagere.