Nyt fra branchen

Hæder til nyuddannede arkitekter

Arkivfoto: Per Rehfeldt.

Fire nyuddannede arkitekter modtog legater ved dimissionen på Arkitektskolen Aarhus.

Fredag 31. januar dimitterede 43 nyuddannede arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus.

I den forbindelse blev der uddelt en række legater og priser. Ved dimissionen skulle CEBRAprisen, VOLA’s rejselegater, 3XN’s rejselegat samt The Casa Poli Residency uddeles, skriver Arkitektskolen Aarhus i en pressemeddelelse.

Simon Strøyer blev tildelt CEBRAprisen, der gives til en studerende og et projekt, der på overbevisende måde, gennem sit samlede afgangsforløb, har formået at udfordre arkitekturens virkefelt og afgrænsninger.

Projektet skal være undersøgende og nysgerrigt i sin udvikling, og søge at flytte grænserne for den traditionelle tilgang til og opfattelse af arkitektur og rum.

I sit projekt “At The Edge Of The Shadow – A House For Turism In Chernobyl” ser Simon Strøyer nærmere på begrebet Dark Tourism i Tjernobyl, og han har i sit projekt skabt et hotel til de mange turister, der ventes at ville besøge det katastroferamte område.

 

I motiveringen fra CEBRA hedder det blandt andet:

“Projektet er meget overbevisende formidlet, både i redegørelsen og i de stemningsfulde modeller og renderinger, som på en overraskende måde mikser model-jernbane-realisme med kunstnerisk nerve. Modellerne peger på en ny måde at formidle arkitektur, som illustrerer hvordan bygninger patinerer, slides og ændrer sig over tid.

For sin nysgerrige og konsekvente tilgang og sit høje kunstneriske niveau, tildeles Simon Strøyer Glarborg CEBRAprisen 2020.”

Med CEBRAprisen følger Le Corbusiers legendariske 8-binds bogværk Oeuvre Complete samt arkitektfirmaets egne bøger, CEBRAfiles 01, 02 og 03.

 

 

Et forstadsområde i Napoli
Jeppe Skøde Pagels modtog det ene af VOLA’s rejselegater for sit projekt, der er lokaliseret i byen Scampia i Syditalien. Projektet transformerer en forladt modernistisk bygning til et genbrugs- og forbrændingsanlæg.

 

I motiveringen lyder det blandt andet:

“Projektets koncept er modigt. Fra fugleperspektiv og helt fordomsfrit italesætter det sociale såvel som miljømæssige problemstillinger i et forstadsområde i Napoli. Det rejser spørgsmålet: Hvad skal der ske med de mennesker som tilsyneladende er blevet ladt tilbage, og hvordan vil vi kunne fremme en positiv udvikling fremover?”

VOLA’s rejselegat er på 15.000 kroner.

 

 

Kulturarv i Gellerup
Anne Kühl Hansen modtog det andet af VOLA’s rejselegater for sit projekt “Arkitektonisk Kulturarv I Gellerup”

 

I motiveringen lyder det blandt andet:

“I erkendelsen af, at vi har at gøre med et stykke national arkitektonisk kulturarv demonstrerer Anne Kühl Hansen, at det videre arkitektoniske arbejde med Gellerup bør ske gennem den værdibaserede metodiske tilgang, man i de sidste godt 200 år har udviklet og knæsat gennem restaureringsfagområdets løbende internationale dialog.

Anne Kühl Hansen formår på forbilledlig vis at hæve sig over tidernes skiftende smagspræferencer og arbejde sagligt og videnskabeligt med vores kulturarv uden at miste den kunstneriske indlevelse.”

VOLA’s rejselegat er på 15.000 kroner.

 

 

To priser
Rune Brink Wriedt modtog to anerkendelser for sit projekt “From The Faraway, Nearby My Dress Hangs There”, hvor han ser nærmere på grænsen mellem Mexico og USA. 

Rune Brink Wriedt modtog både GXN’s rejselegat på 15.000 kroner samt The Casa Poli Residency, som er en måneds ophold i Casa Poli i Chili samt 15.000 kroner til dækning af rejseudgifterne. The Casa Poli Residency uddeles i et samarbejde mellem tegnestuen PEZO VON ELLRICHSHAUSEN og Arkitektskolen Aarhus.

 

I motiveringen til GXN’s rejselegat lyder det blandt andet:

“Projektet undersøger klogt en grænsearkitektur i menneskeskala ved at fokusere på kvinder, der arbejder under tvangslignende forhold på en lokal fabrik. Disse kvinder legemliggør de økonomiske, politiske og samfundsmæssige strukturer skabt af denne opdeling.”

I motiveringen til The Casa Poli Residency lyder det blandt andet:

“Projektet tør at dykke ned i geopolitiske, sociologiske og økonomiske emener og diskutere dem som basis for arkitektur.

Gennem personlige undersøgelser og møder med mennesker bosiddende i grænsebyerne El Paso og Ciudad Juarez skaber Rune Brink Wriedt et sted til mennesker. Han foregiver ikke at løse alle regionens problemer, men bruger sin forståelse til at tilbyde en begyndelse og gøre livet bedre for folk i nød.”