Nyt fra branchen

Grønt løft til Sydhavnen

Illustration. Københavns Kommune.

Skybrudssikring vil give Sydhavnen i København et grønt løft.

En grøn gangsti langs dele af Sjælør Boulevard, der også kan håndtere skybrud, bliver resultatet, hvis et projektforslag vedtages. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) støtter forslaget.

Det skriver Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Går man en tur ned ad Sjælør Boulevard i den gamle del af Sydhavnen, kan man hurtigt konstatere, at en del af den grønne akse fremstår en kende forladt og mest inviterer til hundeluftning og muligheden for at skyde genvej over græsplænen. Men i fremtiden kan Karens Minde-aksen blive et meget større aktiv for de lokale, hvis politikerne i Teknik- og Miljøudvalget godkender et projektforslag om skybrudssikring og byrumsforbedringer. Området indrettes med nye faste kanter og lave volde for at skabe kapacitet til at tilbageholde op til 15.000 kubikmeter skybrudsregn.

Projektet indeholder en attraktiv grøn gangsti langs dele af Sjælør Boulevard fra Borgmester Christiansens Gade tæt på Sjælør Station til området omkring Karens Minde Kulturhus. Dermed kan projektet skabe sammenhæng mellem en af indgangene til det gamle Sydhavn og bydelens hjerte, Karens Minde. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ser stor værdi i det fremlagt forslag.

 

Ninna Hedeager Olsen, Enhedslisten, borgmester, Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune.

– Sydhavnen er kendt for sit stærke lokale fællesskab, og derfor giver det kun god mening, at vi understøtter dette ved at skabe en bedre sammenhæng og flere mødesteder i kvarteret, mens vi reducerer risikoen for oversvømmelser ved skybrud. Karens Minde-aksen forvandles på samme måde, som vi har set haverne i Scandiagade blive til et levende byrum, og det er en klar gevinst for sydhavnerne, siger Ninna Hedeager Olsen.

Den gennemgående gangsti vil skabe en fredelig, grøn forbindelse i området og samtidig fungere som vandrende, der både kan aflede og forsinke hverdagsregn og skybrudsregn. Projektforslaget lægger op til at skabe en bedre sammenhæng mellem Karens Minde Kulturhus, Børnenes Dyremark, legepladsen og den fredede dansepavillon. Derudover vil der blive tilført flere københavnerbænke og bedre belysning til området.

Som en del af projektet vil en del af Wagnersvej blive lukket for biler. I stedet vil der blive etableret en sti til cyklister og fodgængere. For at minimere biltrafik i området omkring Karens Minde Kulturhus og hestefoldene ved Børnenes Dyremark etableres en ny adgangsvej til institutionen Wagnervej 23 ad Rubinsteinsvej.

Lokale kræfter er blevet inddraget i udformningen af projektforslaget via bl.a. workshops og arbejdsgruppemøder i regi af områdefornyelsen, og også her er der opbakning at finde. Kongens Enghave Lokaludvalg skriver bl.a. i et høringssvar, at det er en fin løsning, som man ser frem til bliver realiseret. 

I forbindelse med skybrudssikringen vil der også blive etableret et regnvandsbassin i parkens sydlige del, som skal medvirke til at rense hverdagsregn og forsinke skybrudsregn, inden det ledes videre til Enghave Kanal. Det vil blive udformet med skrå kanter, så padder og andre dyr kan komme op på land.

Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til projektforslaget 24. februar.

 

 

 

 


Fakta

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i december 2019 at sætte projektet i gang igen, efter at det blev sat i bero i 2019 på grund af manglende anlægsmåltal.

Projektet forventes færdigt ved udgangen af 2022.

Der vil blive plantet 70 nye træer i området i forbindelse med projektet. I forbindelse med skybrudssikringen er det nødvendigt at fælde to ikoniske træer.

Herudover vil der blive fældet 26 træer.