Nyt fra branchen

Grøn gavl opsamler regnvand fra tagrender

Det trafikale knudepunkt mellem Falkoner Allé og Ågade på Frederiksberg er blevet forskønnet med en grøn væg fra virksomheden Byggros. Væggen finansieres af et reklameskilt – lige nu fra stormagasinet Magasin.

Frederiksberg har fået sin første lodrette have, der fungerer som klimaskærm, støjdæmper og byrumsforskønner.

Det trafikale knudepunkt mellem Falkoner Allé og Ågade på Frederiksberg har nu fået en 18 meter lodret have.

Den 18 meter høje grønne væg er installeret på en beboelsesejendom og fungerer som klimaskærm, støjdæmper og byrumsforskønner.

Det særlige ved løsningen er, at den består af såkaldte plantemoduler med indbygget vandreservoir. Det betyder, at væggen opsamler regnvand fra taget, som bruges til vanding.

Når vandreservoiret i de øverste plantemoduler er fyldt op, fordeler vandet sig fra række til række, indtil det når bunden. Vandet opmagasineres således, mens eventuelt overskydende vand ledes til kloakken.

Ud over at være en æstetisk flot løsning, som højner byrummets kvalitet, gør væggen mange gode ting for både klima og samfund, siger kommunens stadsgartner, Karsten Klintø.

 Regnvandshåndtering er en af tidens helt store udfordringer. Derfor havde vi et krav om, at væggen skulle opsamle regnvand direkte fra tagrenderne. Det vil fremover kunne bidrage til at reducere generne ved skybrud i området.

 


 

En pallette af fordele
Den lodrette have bliver evalueret efter et par sæsoner. Herefter afgøres det, om kommunen kan anbefale, at byen skal forskønnes med endnu flere grønne vægge. Men de mange fordele er ikke til at komme udenom, konstaterer Karsten Klintø.

Plantevæggen øger biodiversiteten i byen og fungerer også som en klimaskærm direkte på bygningen. Den holder nemlig på varmen om vinteren og reducerer varmepåvirkningen om sommeren. Samtidig forbedrer de mange planter luftkvaliteten ved at omdanne CO2 til ilt, mens støjniveauet også reduceres. Det er meget fordelagtigt ved en så trafikeret vej som denne.

Løsningen blev installereret af anlægsgartnere fra Optimus i midten af december 2018. Planterne er i vintertilstand og springer ud til foråret. Den lodrette have går under navnet BGreen-it Living Wall og er udviklet af danske Byggros, som er specialist i grønne vægge og tage.

Byggros’ BGreen-it Living Walls har været på markedet siden 2016 og Frederiksberg er den første kommune, der afprøver løsningen på en gavl.

 

 


Fakta

Plantemoduler i alt: 436 svarende til 37,3 kvm

Én kvm BGreen-it Living Wall har plads til 45 liter vand. Det betyder, at planterne kan klare sig uden vandtilførsel i mindst 14 dage.

Planterne og finansieringen
Engelsød, pengebladet fredløs, alunrod, tæppepileurt, lodden løvefod, stenhøjsguldregn, bredbladet star, hosta, kæmpestenbræk, skumblomst og porcelænsblomst.

Finansieringen af driftsudgifterne står mediebureauet Citrus Media for i form af et reklameskilt midt på gavlen.