Nyt fra branchen

Gødvads samlingspunkt får ny skole

Illustration: Silkeborg Kommune.

Skolebyggeri vil blive en central del af en større helhedsplan for Gødvad og omdanne lokalområdets bymidte til et nyt samlingspunkt.

Silkeborg Kommune har nu valgt fire rådgiverteams til at gå videre i konkurrencen om at udvikle en ny Dybkærskole og sætte et markant præg på lokalområdet i Gødvad, skriver Ejendomme i Silkeborg Kommune.

Interessen for projektet har været stor, og nu er følgende fire teams valgt til at gå videre.

Det er Arkitektfirmaet Kjaer og Richter, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og 1:1 Landskab. Desuden Friis og Moltke, Nøhr og Sigsgaard, Orbicon, Møller og Grønborg og Eva Gjessing, GPP Arkitekter, Ingeniør´ne, Labland, Ulla Kjærvang og carlberg|christensen samt Årstiderne Arkitekter/SWECO og Autens.

Teamene er blevet udvalgt på baggrund af deres erfaring inden for skoleområdet, teamets sammensætning og økonomi.

– Det er meget kompetente teams, der har budt ind på opgaven med at udvikle en ny Dybkærskole. De fire udvalgte teams har erfaringer fra lignende skolebyggerier og erfaringer med at skabe mangfoldige og inspirerende læringsmiljøer, som er helt grundlæggende aspekter i Dybkærskolens pædagogiske program. Jeg glæder mig meget til at se konkrete bud på, hvordan den nye skole kan danne rammen om et kreativt læringsmiljø samt små og store fællesskaber, siger formand for Børn- og Ungeudvalget, Søren Kristensen.

Illustration: Silkeborg Kommune.

 

Skolen bliver en del nyt samlingspunkt
Den nye Dybkærskole skal opføres, fordi den eksisterende er nedslidt. Skolebyggeriet er en central del af en større helhedsplan for Gødvad, hvor vi de kommende år vil omdanne lokalområdets bymidte til et nyt samlingspunkt.

Beboerne i Gødvad kan udover en ny skole se frem til et nyt halbyggeri, idrætsanlæg med kunstgræsbane og byrum. Desuden anlægges der nye veje og parkering rundt om Gødvads nye samlingspunkt.

Gødvad er en landsby i Gødvad Sogn og samtidig en forstad i den nordøstlige udkant af Silkeborg. Der er mange kulturelle og sportslige aktiviteter i området. Gødvad er i praksis en del af Silkeborgs byområde.

Læs mere om samlingspunktet

 

 

 

 

 

 

Fakta om skolebyggeriet

Skolen skal være 10.000 etagemeter
Skolen skal rumme 33 klasser og 90 lærere
Anlægsudgifterne er ca. 200 millioner kroner
Skolen forventes færdig i 2023