Nyt fra branchen

Frost Larsen vinder plejecenter

Illustration: Arkitektfirmaet Frost Larsen.

Arkitektfirmaet Frost Larsen skal bygge Tinglevs nye plejehjem med 24 almene plejeboliger samt et fælleshus.

Det bliver Arkitektfirmaet Frost Larsen, der får til opgave at bygge Ny Grønningen – Aabenraa Kommunes nye plejehjem i Tinglev, skriver Aabenraa Kommune i en pressemeddelelse.

Vinderprojektet rummer 24 almene plejeboliger samt et fælleshus, der skal erstatte det eksisterende plejehjem i Tinglev. Prisen for byggeriet er 57,6 millioner kroner.

Med projektet fra Frost Larsen har Aabenraa Kommune fået en spændende løsning på fremtidens plejehjem, hvor plejehjemmet bliver en naturlig del af omgivelserne, og hvor der indtænkes både fleksible og teknologiske løsninger, skriver kommunen.

 

Illustration: Arkitektfirmaet Frost Larsen.

– Vi ønsker med Ny Grønningen at skabe et aktivt plejehjem, der er med til at skabe liv, ikke kun på plejehjemmet, men også i lokalområdet. Vi udvider det gode samspil, der allerede er i dag mellem plejehjemmet i Tinglev og naboer. Ny Grønningen bliver blandt andet en vigtig brik i at skabe et demensvenligt samfund i Tinglev. Plejehjemmet bliver et indbydende og attraktivt bo- og mødested for beboere og deres familier, der også kan opfylde ældres ønsker og krav til, hvordan de ønsker at bo og leve i fremtiden. Og det synes jeg, at projektvinderen har ramt rigtig godt, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget i Aabenraa Kommune, Karsten Meyer Olesen.

Det vindende projekt fra Arkitektfirmaet Frost Larsen skilte sig blandt andet positivt ud fra de fire andre forslag i udbudskonkurrencen. Blandt andet i måden plejehjemmets omgivelser inddrages gennem stisystemer og gennem åbenhed i selve byggeriet og skaber en moderne og hjemmelige atmosfære.

Vinderforslaget fik således tildelt den samlet højeste pointsum af konkurrencens dommerkomité vurderet på blandt andet pris, opfyldelse af byggeprogram og det arkitektoniske udtryk.

 

Illustration: Arkitektfirmaet Frost Larsen.

Et moderne plejehjem
Et af hovedelementerne i vinderforslaget er, at boenhederne er udformet som individuelle ”parcelhuse”, hvilket understreger, at boenhederne er beboernes hjem og ikke en institution. Derudover kommer Ny Grønningen til at bestå af et fælleshus i to plan, hvor førstesalen primært anvendes til personalefaciliteter og kontorer, samt to boenheder i ét plan.

Boenhederne og fælleshuset bindes sammen af en overdækket pergolaforbindelse. Der oprettes desuden torvearealer mellem Borgerhuset i Tinglev og plejehjemmets fælleshus.

Arkitektfirmaet Frost Larsen har hjemme i Skanderborg og bliver totalrådgiver på Ny Grønningen-byggeriet, mens underrådgivere på vinderforslaget er LB Consult og Wad Landskabsarkitekter. Ny Grønningen forventes at stå klar til indflytning i 2021.

 

Illustration: Arkitektfirmaet Frost Larsen.