Nyt fra branchen

Fire projekter nomineret til ny pris

"Dressed in clay" af Thorbjørn Hyldgaard Lønberg Petersen og Dennis Andersson.

Ny pris for idéer til bæredygtig betonarkitektur uddeles ved Buildin Green. Fire studieprojekter fra landets to arkitektskoler er nomineret.

Fire studieprojekter fra landets to arkitektskoler er nomineret til prisen ”Bæredygtig Betonarkitektur idéen 2019”, der bliver uddelt på Building Green i Forum.

Det er Institut for Bygningskunst og Teknologi på KADK, Arkitektskolen Aarhus og branchefællesskabet Dansk Beton i Dansk Byggeri, der står bag den nye pris for bæredygtig brug af beton, skriver Dansk Byggeri i en pressemeddelelse.

På Building Green´s hovedscene præsenterer de nominerede arkitektstuderende, hvordan de forestiller sig, at vi kan bygge og designe mere bæredygtigt med beton i fremtiden.

 

Brug for arkitektstuderendes gode input
De nominerede projekter bliver udstillet med billeder, tegninger og materialeprøver, så publikum kan se de nye, bæredygtige og innovative veje til betonbyggeri.

– Nye og innovative måder at bruge beton bæredygtigt er nødvendige for at reducere miljøaftrykket. Blandt andet for at kunne indfri beton- og byggebranchens eget mål om at halvere CO₂-udledningen fra beton i 2030. Og her har vi brug for de arkitektstuderendes gode input for at nå det ambitiøse mål. Det er dem, der skal tegne fremtidens bæredygtige byer, siger Dorthe Mathiesen, branchedirektør i Dansk Beton i Dansk Byggeri, om baggrunden for at stifte prisen, der bliver uddelt for første gang.

De fire nominerede projekter til ‘Bæredygtig Betonarkitektur idéen 2019’ har vidt forskellige tilgange til bæredygtighed. De spænder over transformation af eksisterende bygninger, design der gør det muligt at skille elementer ad og samle dem igen, social og kulturel bæredygtighed, reduktion af materialeforbrug, genanvendelse af betonkonstruktioner samt genbrug af tegl i betonen til nye facadeelementer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ørkenfortet
Christian Minor Valentins konkurrencebidrag tager udgangspunkt i en aktuel renovering af ATP’s ejendom Ørkenfortet – Nordeas tidligere hovedsæde ved Knippels Bro på Christianshavn, der skal huse Danmarks eneste Hilton hotel. Projektet fremhæver, at bygningskulturarven er et væsentligt bæredygtighedsparameter ved at bevare dele af den eksisterende bygnings udtryk og konstruktion i en omdannelse.

 

 

 

Emergent Island – beton som modulært genbrugsmateriale
Kristian Knorr Jensen tager udgangspunkt i en konkret problemstilling i den tyske by Dessau, hvor der bliver nedrevet store mængder betonkonstruktioner som følge af faldende indbyggertal. Her er social bæredygtighed omdrejningspunktet for løsninger i en stor superstruktur af beton, der kan imødekomme et faldende eller stigende behov for boliger. Betonelementerne til de nye boliger er produceret med genbrugsbeton fra nedrivning af den nuværende bydel Tärten. Betonelementerne er designet, så de kan skilles ad og samles igen.

 

Reuseable and flexible moulds for complex concrete surfaces

(Genanvendelige og fleksible støbeforme til komplekse betonoverflader)

Lynn H. Kieffers projekt tager udgangspunkt i en ny produktionsmetode, der reducerer ressourceforbruget. Projektet genanvender støbeforme til fremstilling af komplekse betonoverflader og reducerer materialeforbruget i produktionen ved hjælp af digital styring.

 

“Dressed in clay” af Thorbjørn Hyldgaard Lønberg Petersen og Dennis Andersson.

Dressed in clay (klædt i ler)
I Thorbjørn Hyldgaard Lønberg Petersen og Dennis Anderssons konkurrencebidrag har de fremstillet nye lette facadesystemer, hvor betonen er tilsat nedknust genbrugstegl. Reduktion af materialeforbruget er tænkt ind som bæredygtighedsparameter i den fremtidige genanvendelse, som også hviler på design i moduler.

 

 

Prisen bliver uddelt på Building Green 31. oktober 2019 i Forum i København.