Nyt fra branchen

Fem teams udvalgt til arkitektkonkurrence

Foto: Kontraframe.

BIG SLA, COBE, Snøhetta, Vandkunsten Holscher Nordberg og WERK Arkitekter skal komme med forslag til Jernbanebyen i København.

Grundejerne i Jernbanebyen, DSB Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme, har nu udvalgt fem tværfaglige teams, som skal deltage i den kommende arkitektkonkurrence, skriver Freja Ejendomme i en pressemeddelelse.

Arkitektkonkurrence igangsættes i november og løber frem til marts 2021, hvor grundejerne forventer at offentliggøre de fem projekter, inden der arbejdes videre med den endelige helhedsplan.

DSB Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme har, blandt et ekstraordinært og imponerende felt af 30 ansøgende teams, valgt fem særdeles stærke teams med både danske og internationale erfaringer inden for byudvikling i stor skala.

De fem teams er ledet af hhv. BIG SLA, COBE, Snøhetta, Vandkunsten Holscher Nordberg og WERK Arkitekter.

– De fem teams er udvalgt på baggrund af deres kompetencer inden for planlægning og etablering af byliv, fællesskaber, bynatur og grønne områder, samt deres evner til at arbejde med både byudvikling i stor skala og i områder med bevaringsværdige bygninger. Der er også lagt vægt på ansøgernes forståelse af området og dets potentiale, evner til at indgå i dialogprocesser og erfaringer med realisering af byudviklingsprojekter, siger Søren Beck-Heede, adm. direktør i DSB Ejendomsudvikling.

 

Foto: Luftfotodanmark.

– Hele feltet var særdeles stærkt, og der var – ganske som vi havde håbet og troet – rigtig stor opmærksomhed omkring denne opgave fra såvel indland som udland. Vi har derfor været så privilegerede, at vi kan sammensætte et felt med fem stærke men også forskellige teams, der både rummer en stor variation i tilgangen til byudvikling og en spændende kombination af danske og internationale erfaringer og kompetencer, siger Carsten Rasmussen, direktør i Freja Ejendomme.

De fem udvalgte teams skal over de kommende måneder arbejde på at sætte konkrete billeder på fremtidens Jernbanebyen med boliger, arbejdspladser, offentlige institutioner og alt det, der binder en bydel sammen. En stærk, grøn karakter og bilfri områder med plads til cyklister og fodgængere, samt et øget fokus på fællesskabet og det aktive fritidsliv. Arkitekternes forslag skal flette nyt og bevaringsværdigt byggeri sammen i en helhedsplan for Jernbanebyen, og bygge videre på den sjæl og de kreative kræfter og initiativer, der allerede spirer i området, samt ikke mindst binde Jernbanebyen sammen med nabobydelene.

De fem teams skal tage udgangspunkt i konkurrenceprogrammet og grundejernes visioner for Jernbanebyen. Med i grundlaget for konkurrencen er også en lang række forslag og idéer fra interesserede borgere, foreninger etc. som har benyttet sig af muligheden for at give deres besyv med om udviklingen af Jernbanebyen. Denne mulighed findes fortsat, idet den offentlige idéfase løber frem til 13. oktober.

 

Foto: Luftfotodanmark.

Forslagene fra den offentlige idéfase offentliggøres i november.

Arkitektkonkurrencen gennemføres som et parallelopdrag, hvor der ikke nødvendigvis udpeges én vinder, men hvor det er muligt at kombinere gode forslag fra flere teams i den helhedsplan, som skal udarbejdes efter konkurrencen. Bedømmelsen af de fem projekter foretages af et vurderingsudvalg med repræsentanter fra DSB Ejendomsudvikling, Freja Ejendomme, eksterne fagdommere, rådgivere fra Københavns Kommune og grundejernes egne, faglige rådgivere.

 

 


Om Jernbanebyen

Jernbanebyen er placeret mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade i København. Over de kommende år udvikler de to grundejere, DSB Ejendomsudvikling A/S og Freja Ejendomme A/S, det 365.000 kvm store udviklingsområde til en ny, moderne bydel med boliger, erhverv, detailhandel, institutioner, skole, kollektiv trafik og grønne arealer. Jernbanebyen bliver en moderne bydel baseret på det aktive liv og fællesskabet og med al det bedste man forbinder med København. En selvstændig bydel baseret på bæredygtige og klimavenlige principper og med sin egen lokalt forankrede identitet. Mangfoldigheden i boligtyper og størrelse sikrer bydelens diversitet og skaber plads til nye boligformer på tværs af generationer. De rekreative, grønne, fælles byrum understøtter det aktive fællesskab i alle aldre, og som erhvervsdrivende får man adresse i det bedste af to verdener; en unik og levende bydel midt i København.

Læs mere på jernbanebyen.dk.Se alle aktører i de fem udvalgte teams

Team BIG SLA
BIG – Bjarke Ingels Group
SLA
WSP
RAW Mobility
Backscatter
Mogens A. Morgen Arkitektbureau
Fru Andersen

 

Team COBE
COBE
Arcgency
Urban Creators
EKJ Rådgivende Ingeniører
103 Rådgivende Ingeniørselskab
Metropolitan Metaculture
Mark Vacher
Sandra Lori Petersen

 

Team Snøhetta
Snøhetta Oslo
WE Architecture
Transsolar Energietechnik GmbH
Space Syntax Limited
Natur360 ApS
Burkhard Horn

 

Team Vandkunsten Holscher Nordberg
Tegnestuen Vandkunsten
Holscher Nordberg Architecture and Planning
Marianne Levinsen Landskab
Norconsult
Bureauet Niels Bjørn
Birk Jørgensen & Søberg
Kenneth Balfelt Team
Bactocon
Søren Hemmingshøj

 

Team WERK Arkitekter
WERK Arkitekter
Rønnow Arkitekter
Via Trafik Rådgivning
Aaen Engineering
Oluf Jørgensen
Exometric