Fagfeen

Ledertips: Vand kreativiteten i 2019

Kreativitet er udgangspunkt for al god arkitektur, planlægning og design. Kun når kreativiteten blomster, kan virksomheden, faget, medarbejderne og samfundet gro. Men kreativiteten kommer ikke af sig selv. Det kræver en leder, som står klar med vandkanden, så de ansatte ikke tørrer ud.

Tre ledertips til dig, der vil vande medarbejdernes kreativitet 2019.

 

Du inspirerer og opmuntrer til at tænke ud over standarder

Kreativitet handler om at bryde grænser og gå nye veje, som er smartere og skaber værdi.

Hver gang du opmuntrer medarbejderne til at tænke ud over de traditionelle standarder, styrker du kreativiteten i dit team.

Og hver gang du hæver barren for dig selv som leder, og lægger dig i selen for at være en kreativ rollemodel, inspirerer du de ansatte. Du kan også støtte særligt kreative genier i dit team, sådan at de kan vise vejen og inspirere kollegerne.

Forskning viser, at medarbejderes kreativitet er størst, når lederen opmuntrer dem til at tænke ud over standarder, og når de har kreative rollemodeller at spejle sig i og lære af.

 

 

Du giver udviklingsorienteret feedback

Vil du fremme kreativitet, giver du feedback, som styrker medarbejderen i sin udvikling.

Du har en coachende adfærd, stiller spørgsmål og interesserer dig for, hvordan medarbejderen er kommet frem til en løsning. Som leder støtter du de potentialer, som du ser, og du kommer med idéer til, hvordan medarbejderen kan minimere svagheder. Frem for at pege på fejl, fokuserer du på læring.

Tilgangen til kunst og litteratur, som en læreproces, er årsagen til, at kunstnere ind imellem er så kreative, at de laver kunstneriske nybrud. Kilde Behind the Scenes of Artistic Creativity.

 

Du tager leder-medarbejder-samarbejdet seriøst

“Leader member Exchange” (LMX) er et hot issue inden for ledelseslitteraturen, når det gælder om at fremme kreativitet, innovation og engagement hos de ansatte. LMX handler om at prioritere sit samarbejde med hver enkelt ansat. Jo større udveksling og tillid der er mellem leder og medarbejder, desto større er den relationelle kvalitet. Og den kvalitet er afgørende for medarbejderens kreative vækst.

Fokusér på, hvordan du kan udveksle viden og sikre et godt samarbejde med hver enkelt medarbejder inden for deres område. Manglende motivation hos en medarbejder, kan skyldes, at du glemmer betydningen af jeres unikke relation, så de ikke føler sig som del af arbejdsfællesskabet.

Som partner, chef eller teamleder er du rollemodel. Derfor kan du bevidst arbejde for at inspirere til nytænkning gennem din ledelsesstil og ved at skabe plads for kreativ vækst og læring.

 

smn

 

Kilde: The Oxford Handbook of Positive Organisational Scholarship,
Striving for Creativity, Building positive contexts in the workplace.