Fagfeen

Stop med at spænde ben for dig selv!

Tips til et konstruktivt karriere-mind-set

Mange arkitekter og designere drømmer om at ændre deres arbejdsliv og karriere, men spænder for sig selv, rent mentalt. De fokuserer på alt de IKKE HAR OPNÅET, de BEBREJDER SIG SELV eller de sætter UREALISTISKE HØJE MÅL, som bremser dem i at handle. Karriereudvikling kræver mentalt overskud. Her får du tre tips til at oparbejde et konstruktivt karriere-mind-set, hvis du vil udvikle din karriere.

 

Undgå negativ sammenligning
Hvad enten det handler om skønhed, penge eller karriere, sammenligner vi os med dem, vi beundrer. Men ikke al sammenligning fremmer din karriereudvikling. Vær derfor opmærksom på, hvordan du sammenligner din arkitekt- og designkarriere med andres.

Undgå den negative sammenligning, hvor du ”slår dig selv i hovedet” med din egen utilstrækkelighed. Hvis du alene fokuserer på det, som du ikke har opnået i forhold til andre, risikerer du at tale dig selv ned i et sort hul. Det svækker din faglige selvtillid og tro på, at du kan nå nye mål.

Stræb i stedet efter positiv sammenligning. Det vil sige, at du lader dig inspirere og ser andre som vejvisere for, hvordan du også kan komme videre med din karriere. Du spørger fx dig selv: ”Hvad gør min kollega godt, som jeg kan lære af?” ”Hvilke egenskaber, kan jeg tilegne mig for at komme i samme retning?”.

Øv dig i positiv sammenligning: Find en person, som du beundrer. Skriv tre ting ned, som du kan lære af vedkommende.

Forskning viser, at de styrker og egenskaber, som du beundrer hos andre ofte er udtryk for styrker, som du selv har – men som du måske ikke bruger.


Drop ”jeg burde”, ”hvis bare” og ”Gid jeg havde”
”Jeg burde være et helt andet sted i min karriere!”

”Hvis bare jeg havde taget en anden uddannelse, ville jeg lettere kunne få et job.”

”Gid jeg havde været mere målrettet, så havde jeg opbygget en faglighed, som jeg kunne sælge mig selv på.”

Bruger du din mentale energi på at fortryde det, som du ikke har gjort, tærer du på dine mentale ressourcer og efterlader mindre overskud til rent faktisk at ændre på din situation. Slut derfor fred med realiteterne. Når du accepterer din situation, selvom den ikke er ønskværdig, frigiver du mental energi til at handle ud fra, hvor du er lige nu, frem for at fortryde, dér hvor du er.

Skriv din situation ned. Fx ” jeg er utilfreds med mit job”, ”jeg er stresset”, ”jeg står uden job”. Acceptér, at det er sådan det er (også selv om det er svært). Skriv tre ting ned, som vil være godt for dig at gøre ud fra den situation, du er i.

 

Sænk barren og støt dig selv til at handle
Kniber det med at omsætte drømme til handling, sætter du måske ambitionerne for højt i forhold til, hvad du magter lige nu. Sæt derfor mål, som er ”overskuelige”, ”konkrete” og ”tilpas udfordrende” i forhold til din situation. Det er bedre at opsætte delmål, som du rent faktisk kan og tør handle på, end mål, der er så høje, at du opgiver på forhånd.

Mestringsmål er den psykologiske betegnelse for mål, som du kan handle på med succes, og hvor du ikke giver op på forhånd. Ved at sætte realistiske mål, som du `mestrer´, opbygger du din selvtillid og støtter dig selv i at handle og ændre på din arbejdssituation og karriere.

Skriv din karrieredrøm ned. Opdel drømmen i `mestringsmål´, som er overskuelige at handle på allerede nu.

 

Vær konstruktiv i dit karriere-mind-set: Lad dig inspirere, acceptér din situation og opsæt mål, som du kan handle på.