Fagfeen

Når hjertet banker giver jobbet mening

Karrierecoach Stine Mucnh Nielsen,. Foto: Anita Corpas / FAOD

Månedens Fagfe giver dig 5 tips til at få motivation i jobbet. Sig fra, lyder rådet. Men motivation er også selvledelse, disciplin og at have hjertet med. Og husk; motiverende chefer sørger for, at du ikke keder dig.

Vælg til og fra, hav hjertet med og husk, at du ikke er alene. Recepten på motivation er sund fornuft. Men det kræver selvledelse og disciplin.
Her får du fem tips til motivation og en reminder til din chef.

1. For lette opgaver gør dig trist
Er dine opgaver for lette, mangler du faglig stimulans. Du keder dig og bliver drænet for energi. Fyld derfor ikke dine arbejdsdage med kedelige opgaver, få dem overstået og kom videre til noget sjovt og spændende.

Når vi keder os, giver det plads til negativitet og unødige bekymringer, vi bliver demotiverede og passive.

2. For svære opgaver gør dig nervøs
Lad hverken chefen eller dig selv, sætte barren urealistisk højt. For krævende opgaver, som ligger fjernt fra dine styrker, kompetencer eller interesser, gør dig nemlig usikker og nervøs.

Bliver du konstant mødt med for høje krav, går det udover dit helbred og din selvtillid. Ryd  ud i de opgaver, som er usunde for dig.

3. De sjove udfordringer udvikler dig og gir energi
Gå på jagt efter de sunde opgaver. Det er dem, som udfordrer dine styrker og kompetencer. Dér, hvor du mister tidsfornemmelsen og kommer i flow.

Flow er en `læringszone´, hvor du har du lettere ved at lære nyt. Derfor investerer du også i din faglige udvikling og karriere.

Lav en ”Flow-logbog”: Notér, tidspunkter, hvor du er i flow. Hvilke opgaver udfører du? Hvilken rolle har du? Hvem er du sammen med? Hvilke styrker og kompetencer bruger du? Din flowbog viser, hvilke opgaver du skal sige ja til, for at styre arbejdslivet i den rigtige retning.

4. Når du har hjertet finder du mening i det du gør
Motiverede medarbejdere, går ikke kun på job for pengenes skyld. De har hjertet med og går efter opgaver, som er i tråd med deres værdier. De vil gøre en forskel.

Lyt til dit hjerte og gå efter opgaver og samarbejder, som harmonerer med dine værdier og giver mening for dig. Indre motivation er, når du handler af egen fri vilje. Ikke kun fordi chefen eller kæresten har sagt, du skal.

5. Samarbejde & feedback motiverer dig
Invitér kolleger, chef eller kunder til at samarbejde. Giv feedback og inddrag andre i dine opgaver. Er du mutters alene med dine opgaver, bliver du let i tvivl, om du er på rette spor, eller om du skaber værdi. Det er demotiverende. 

Det er, når vi bruger vores styrker til at gøre en forskel sammen med andre, at vi finder mening og motivation i det vi gør. Citat af psykolog Martin Seligman

.. Reminder til chefer og teamledere
Som chef, er det dig, der skaber de sociale og organisatoriske rammer, som motiverer og skaber toppræstationer hos medarbejderne.

Motiverende chefer sørger for, at de ansatte ikke keder sig, udfordrer uden at presse, udstikker klare mål og giver konstruktiv feedback.

Hvis du vil vide mere:
Artiklen bygger på forskning inden for selvbestemmelsesteorien, Self Determination Theory (Ryan& Deci), Forskning i styrker Alex Linley og Seligman samt Flowteorien af Csikszentmihalyi.

FAOD tilbyder gratis coaching til medlemmer. Læs mere om dine muligheder for coaching og bestil til på mailto:sekr@faod.dk